• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Nasi redaktorzy o. Stanisław Jaromi i Kasper Jakubowski gościli w Radio Kraków 20 lutego 2015 r. Prawie godzinną audycję pt. Koło kultury - Znak na głos prowadził red. Michał Olszewski. Rozmawialiśmy o zaangażowaniu Kościoła w działania ekologiczne i nadziejach z zapowiedzianą przez papieża Franciszka eko-encykliką, o odpowiedzialności chrześcijan za kryzys ekologiczny i demograficzny, o smogu, chciwości i innych grzechach ekologicznych oraz o działaniach REFA i praktycznych inspiracjach do ekologicznego stylu życiu i organizacji imprez przy okazji wesela czy chrzcin w stylu eko.

mini-lasy-CCCzy Lasy Państwowe to nieszczęście polskich lasów, czy najlepsze co mogło je spotkać? Gdzie środowiska ekologów i leśników mogą się spotkać i współpracować? Czy kolejne działania obecnego rządu dobrze służą polskiej przyrodzie, działaniom proekologicznym i nam obywatelom ? - pyta o. Stanisław Jaromi z REFA i odpowiada na zarzuty prezentowane w miesięczniku Dzikie Życie nr 2/2014. - Proponowana zmiana ustawy raczej doprowadzi do sytuacji, gdzie las jeszcze bardziej będzie źródłem drewna, aby zarobić pieniądze dla budżetu.

Na Facebooku zastanawiamy się, czy istnieje grzech "ekologiczny"? Jak mówić konkretnie i przekonująco o odpowiedzialności za środowisko i rozwoju, który nie zakłóca potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń? Np. w rodzinie, parafii, wspólnotach. Jaka jest tu rola nas wszystkich, świeckich i duchownych, wierzących i niewierzących?... Często zastanawiam się, dlaczego katolicy mając tak konkretne nauczanie w sprawach odpowiedzialności za świat, tak łatwo ulegają tendencjom konsumpcjonis-tycznym prowadzących do instrumentalnego, utylitarystycznego traktowania przyrody i w konsekwencji do jej niszczenia... - pyta o. Stanisław Jaromi w wywiadzie dla pisma IMAGO.

 

Wyplatają koszyki z gazet, przygotowują nietypowe mapy i poszukują tropów leśnej zwierzyny. Rozmowa z chrześcijańskimi ekologami: o. Zbigniewem Świerczkiem, Gosią Smółką i Kasprem Jakubowskim.