refai7aniolowKwiecień 2016 był ważnym miesiącem dla Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, REFA. Wybrany został nowy zarząd naszego stowarzyszenia, napisaliśmy list do Papieża Franciszka dziękując za eko-encyklikę. Prowadzonymi przez nas warsztatami wsparliśmy uczestników projektu 7 Aniołów. Uczestniczyliśmy w obchodach Dnia Ziemi i uzyskaliśmy wsparcie dla projektów promujących przesłanie Laudato si' zarówno w wymiarze naukowym, jak i popularnym dla uczestników Światowych Dni Młodzieży. Nasz szef uczestniczył w posiedzeniu prezydenckiej Narodowej Radzie Rozwoju a wszyscy cieszyliśmy się nadzieją wielkanocną i kolorami wiosny.

Walne zgromadzenie członków REFA odbyło się 9 kwietnia 2016 r. i zakończyło 3-letnią kadencję zarządu stowarzyszenia. Zostało rozpoczęte modlitwą w kaplicy klasztoru i zgromadziło 12 delegatów z 6 kręgów REFA. W sali obrad po przywitaniu przybyłych przez Przewodniczącego REFA nastąpiły sprawozdania i dyskusja nad aktywnością w minionym okresie. O. Stanisław Jaromi, przewodniczący REFA w swym sprawozdaniu podkreślił, że po latach kryzysowych wraz z publikacją encykliki Laudato si', rozpoczął się lepszy czas dla chrześcijańskich ekologów i dla REFA. W ostatnich latach realizowaliśmy m.in. projekt chrześcijańskiej edukacji ekologicznej „Czyńcie sobie ziemię kochaną!", „Ogrody św. Franciszka" - wsparcie dla ochrony przyrody łączonej z centrami rozwoju duchowego oraz wsparcie dla oszczędności i promocji ekologicznych źródeł energii w Kościele. Sukcesem jest portal chrześcijańskich ekologów Święto Stworzenia, gdzie REFA popularyzuje społeczne nauczanie Kościoła w kwestii ekologicznej.

REFAwalne21

Centralną część spotkania zajął wybór władz Stowarzyszenia na kolejną 3-letnią kadencję. Przewodniczącym REFA został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi, do zarządu zostali wybrani Emilia Ślimko, Kasper Jakubowski, Ewa Figórska i Grzegorz Żero, zaś członkami komisji rewizyjnej zostali: Radek Michalski, Wiola Wawer i Bartosz Chwast. Zgromadzenie omówiło nastepnie sytuację w ruchu ekologicznym i w Kościele w kontekście zadań ruchu. Całość zwieńczyła dyskusja nad aktywnością REFA wobec współczesnych wyzwań i oczekiwań zwłaszcza przy ŚDM oraz przy celebracji dni modlitw o ochronę stworzenia.

Delegaci podpisali też list do Papieża Franciszka przygotowany przez o. Stanisława, aby podziękować za encyklikę Laudato si', za jej wspaniały projekt ekologii integralnej oraz za Światowy dzień modlitw o ochronę stworzenia. Prezentując działania REFA list kończył się słowami „Marzymy, aby gdy przyjedziesz do Krakowa osobiście przekazać Ci nasze podziękowanie i nasze publikacje. Ale już teraz przesyłamy nasze słowa wdzięczności i zapewniamy Cię o naszej modlitwie za Ciebie i za Twoją posługę dla Kościoła, świata i całego Stworzenia. Prosimy cię o błogosławieństwo dla REFA i wszystkich naszych członków!"

Marzymy, aby gdy przyjedziesz do Krakowa osobiście przekazać Ci nasze podziękowanie... - napisali delegaci REFA w specjalnym liście do papieża dziękując za encyklikę ekologiczną

16-17 kwietnia ekipa REFA była w Toruniu wśród uczestników projektu „Siedem Aniołów w Krakowie. Laudato si". Zaproszeni przez ich lidera o. Cordiana Szwarca OFM Emilia, Kasper i o. Stanisław prowadzili eko-warsztaty dla liderów projektu a wieczorem dla wszystkich obecnych prezentowali tezy eko-encykliki. Była świetna, twórcza atmosfera... owoce będą na ŚDM.

REFA Torun01s

Ruch dalej mocno angażuje się w promocję treści encykliki Laudato si'. Szef REFA o. Stanisław dalej stara się przekazywać jest treść na różnych forach w całym kraju (w kwietniu m. in. był w Kielcach, gdzie prezentował encyklikę uczestnikom międzynarodowej konferencji nt. bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego). Wydawnictwo naukowe Ignatianum przyjęło do publikacji monografię wieloautorską – efekt konferencji naukowej o Laudato si' współorganizowanej przez REFA. Uzyskaliśmy też wsparcie dla tworzonego popularnego przewodnika po encyklice i zasadach troski o stworzenie dla młodzieży. Lobbujemy dalej nad miejscem jej promocji w czasie Światowych Dni Młodzieży i nad ekologicznym przebiegiem tej ogromnej imprezy.

DzienZiemiWwa2016b

Treści z Laudato si' promowaliśmy specjalnym banerem na warszawskich obchodach Dnia Ziemi 23-24.04.2016, gdzie byli obecni Grzegorz i Radek.

Dziękując za życzliwość i wsparcie, zapraszamy wszystkich do aktywności w REFA!