• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Kolejne spotkanie Szkoły liderów ekologii integralnej REFA miało dwa wymiary: warsztaty dla jej uczestników w św. Katarzynie oraz sesja z przesłaniem Laudato si’ w Kielcach. Tam w parafii św. Franciszka zaprezentowany został projekt oddolnie tworzonych w Kościele Wspólnot Laudato si’, będący odpowiedzią na apele papieża Franciszka. Myśląc globalnie w duchu eko-encykliki takie wspólnoty działają lokalnie realizując konkretne cele i wzmacniają społeczne i ekologiczne zaangażowanie katolików w parafiach. Wierzymy bowiem, że współpraca, właściwa komunikacja i oparcie się na wierze przyniesie przełożenie encykliki na praktykę.

Kolejne spotkanie w ramach Szkoły liderów ekologii integralnej REFA kontynuuje cykl spotkań skupiających osoby z całej Polskie, które działają lub chcą działać w lokalnych społecznościach, poszukują inspiracji, wymiany doświadczeń oraz wiedzy w zakresie chrześcijańskiej perspektywy na ekologię. Poznawaliśmy głębsze wymiary ekologii integralnej, naszego zaangażowania oraz możliwości działania. Spotkanie odbyło się w dniach 15-17.03.2019 w domu rekolekcyjnym Wieczernik księży Pallotynów w Świętej Katarzynie, gdzie mieliśmy wyżywienie mieliśmy przygotowywane według zasad diety św. Hildegardy.

Jednym z punktów programu był nasz udział w konferencji poświęconej ekologii integralnej, zorganizowanej w parafii św. Franciszka z Asyżu Braci Mniejszych Kapucynów w Kielcach. Tam o. Stanisław Jaromi przewodniczył Mszy św. i wygłosił kazanie o wielkopostnych wyzwaniach dla katolików w perspektywie kryzysu społecznego i ekologicznego. Wcześniej w auli parafialnej przedstawił wykład pt. „Kościół wobec ekologicznych wezwań. Perspektywa encykliki Laudato si’” oraz zaprezentował koncepcję wspólnot, które realizowały by wezwanie papieskie „Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni…” (LS 53)

Wspólnoty Laudato si’
Zapraszamy wszystkich, którzy jako chrześcijanie chcą się zaangażować w budowę świata wymarzonego przez Pana Boga!
Poprzez modlitwę, działania religijne, swój styl życia i praktyczne akcje chcemy budować świat który wybiera:
•    pokój a nie wojnę,
•    wzajemny szacunek a nie agresję i prześladowanie,
•    dobro wspólne a nie egocentryzm,
•    zdrowe życie a nie zatruwanie wody, powietrza, żywności i nas samych,
•    troskę o przyrodę a nie eksploatację,
•    etyczne zachowanie wobec zwierząt a nie bezmyślne okrucieństwo,
•    oraz uważne wsłuchiwanie się w wołania Matki Ziemi i wszystkich jej mieszkańców razem z Papieżem Franciszkiem i całym Kościołem powszechnym.

Za wspólnotę odpowiada jej lider, razem podlegają miejscowemu proboszczowi lub przełożonemu klasztoru. Opieką merytoryczną i duchową służy Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, materiały edukacyjne dostarcza Szkoła liderów ekologii integralnej.
Wspólnoty choć autonomiczne tworzą między sobą sieć współpracy, ubogacając się nawzajem i realizując wspólne projekty. Współpracują z różnymi organizacjami religijnymi, społecznymi, ekologicznymi czy charytatywnymi, szczególnie z grupami Caritasu i z Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska.  
Czerpiąc z bogatego dziedzictwa duchowości chrześcijańskiej szczególnie akcentują tradycję franciszkańską, ekumeniczną, otwartą na wszelkie wyzwania współczesności. Ważne przesłanie stanowi dla nich encyklika Laudato si’ zapraszająca do troski o świat jako o wspólny dom dla wszystkich.
Eś/sj

Gravatar
Marek
Wspólnoty Laudato si’
Dzień dobry

1000 Characters left