• Szczyt klimatyczny NY 2019 karuzela
  • boska ziemia karuzela
  • czas dla stworzenia
  • Karuzela e learning2
  • patron ekologow
  • Orędzie papieskie mówi o trzech wartości moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwagi. Ma formę wideo-przesłania.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • REFA po raz piąty organizuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION i zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • 40 lat temu papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i ekologów ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów.

VI Franciszkański obóz ekologiczny REFA odbył się w dniach 16-26.07.2001 w Ukcie na Mazurach.

Jego celem była integralna edukacja młodzieży obejmująca przekaz wartości chrześcijańskich, treści ekologicznych oraz wiedzy przyrodniczej. Inaczej mówiąc, była to próba doświadczenia chrześcijańskiej wspólnoty - wspólnoty między nami nawzajem, między nami a Bogiem oraz między nami a całym stworzeniem. Próba, jak się wydaje, całkiem udana, gdyż zainteresowanie uczestnictwem w obozie znacznie przekroczyło założony limit 25 osób.

Atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo teren pozwolił na zrealizowanie różnorodnego programu obejmującego m.in. wycieczki w rezerwatach przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, poznanie klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie, spływ kajakowy Dolną Krutynią, rajd rowerowy z odwiedzinami Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, odwiedziny w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (z możliwością zabawy z małym wilkiem, lisem czy skunksem).

Ramy programu dnia stanowiły: codzienna ranna Msza św. z rozważaniem Słowa Bożego i wieczorne medytacyjne nabożeństwa eksponujące franciszkańskie elementy w duchowości chrześcijańskiej.

Obóz prowadził o. Stanisław Jaromi wraz z animatorami: Agnieszką Jalowską z AM we Wrocławiu, Krzysztofem Wojciechowskim z KUL, o. Michałem Staszakiem i br. Romanem Humenskim z WSD. W realizacji programu obozu pomagali pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego na czele z dyr. Grzegorzem Wagnerem i dr Alicją Kruszelnicką oraz uczestnicy Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu z jego wodzem hm. Dariuszem Morsztynem.

1000 Characters left