• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

VI Franciszkański obóz ekologiczny REFA odbył się w dniach 16-26.07.2001 w Ukcie na Mazurach.

Jego celem była integralna edukacja młodzieży obejmująca przekaz wartości chrześcijańskich, treści ekologicznych oraz wiedzy przyrodniczej. Inaczej mówiąc, była to próba doświadczenia chrześcijańskiej wspólnoty - wspólnoty między nami nawzajem, między nami a Bogiem oraz między nami a całym stworzeniem. Próba, jak się wydaje, całkiem udana, gdyż zainteresowanie uczestnictwem w obozie znacznie przekroczyło założony limit 25 osób.

Atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo teren pozwolił na zrealizowanie różnorodnego programu obejmującego m.in. wycieczki w rezerwatach przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, poznanie klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie, spływ kajakowy Dolną Krutynią, rajd rowerowy z odwiedzinami Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, odwiedziny w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (z możliwością zabawy z małym wilkiem, lisem czy skunksem).

Ramy programu dnia stanowiły: codzienna ranna Msza św. z rozważaniem Słowa Bożego i wieczorne medytacyjne nabożeństwa eksponujące franciszkańskie elementy w duchowości chrześcijańskiej.

Obóz prowadził o. Stanisław Jaromi wraz z animatorami: Agnieszką Jalowską z AM we Wrocławiu, Krzysztofem Wojciechowskim z KUL, o. Michałem Staszakiem i br. Romanem Humenskim z WSD. W realizacji programu obozu pomagali pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego na czele z dyr. Grzegorzem Wagnerem i dr Alicją Kruszelnicką oraz uczestnicy Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu z jego wodzem hm. Dariuszem Morsztynem.

1000 Characters left