• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

VI Franciszkański obóz ekologiczny REFA odbył się w dniach 16-26.07.2001 w Ukcie na Mazurach.

Jego celem była integralna edukacja młodzieży obejmująca przekaz wartości chrześcijańskich, treści ekologicznych oraz wiedzy przyrodniczej. Inaczej mówiąc, była to próba doświadczenia chrześcijańskiej wspólnoty - wspólnoty między nami nawzajem, między nami a Bogiem oraz między nami a całym stworzeniem. Próba, jak się wydaje, całkiem udana, gdyż zainteresowanie uczestnictwem w obozie znacznie przekroczyło założony limit 25 osób.

Atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo teren pozwolił na zrealizowanie różnorodnego programu obejmującego m.in. wycieczki w rezerwatach przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, poznanie klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie, spływ kajakowy Dolną Krutynią, rajd rowerowy z odwiedzinami Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, odwiedziny w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (z możliwością zabawy z małym wilkiem, lisem czy skunksem).

Ramy programu dnia stanowiły: codzienna ranna Msza św. z rozważaniem Słowa Bożego i wieczorne medytacyjne nabożeństwa eksponujące franciszkańskie elementy w duchowości chrześcijańskiej.

Obóz prowadził o. Stanisław Jaromi wraz z animatorami: Agnieszką Jalowską z AM we Wrocławiu, Krzysztofem Wojciechowskim z KUL, o. Michałem Staszakiem i br. Romanem Humenskim z WSD. W realizacji programu obozu pomagali pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego na czele z dyr. Grzegorzem Wagnerem i dr Alicją Kruszelnicką oraz uczestnicy Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu z jego wodzem hm. Dariuszem Morsztynem.

1000 Characters left