• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

W dniach 15-24 lipca 2002 r. odbył się VII wakacyjny obóz ekologiczny Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. W Wereszczynie w pobliżu terenów Poleskiego Parku Narodowego szesnastu młodych ekologów z różnych miejsc Polski próbowało zbudować czysty, piękny, Boży świat i przeżyć w harmonii z Bogiem i przyrodą swe wakacje.

Uczestnicy tegorocznego Obozu poznali najciekawsze zjawiska przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego oraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Fachową edukację przyrodniczą zapewniali pracownicy obu parków.

"To było fascynujące podglądać życie żółwia błotnego, zobaczyć lot żurawii i błotniaka stawowego czy żerującą czaplę siwą" - zwierza się Marysia z Krakowa, a Agnieszka z Wrocławia dodaje "Tyle piękna i harmonii już dawno nie spotkałam. Polesie jest cudowne i bogate w wiele interesujących roślin, jak owadożerne rosiczki, bagno zwyczajne na torfowiskach niskich, osokę aloesowatą w pobliżu jezior czy kłoć wiechowatą na chełmskich torfowiskach węglanowych."

W programie Obozu, oprócz licznych wycieczek przyrodniczych, znajdowały się też odwiedziny w poleskim skansenie w Holi, unikalnych chełmskich podziemiach kredowych oraz warsztaty nt. franciszkańskich inspiracji w ekologii. Odwiedzając prawosławną cerkiew w Sosnowicy, zabytkowy kościół katolicki w Wereszczynie i miejsce zagłady miejscowych Żydów uczestnicy poznawali skomplikowane dzieje Polaków, Rusinów i Żydów na Polesiu.

"Najważniejsza dla mnie na Obozie REFA jest wspaniała atmosfera życzliwości i przyjaźni oraz codzienna Eucharystia z rozważaniem Słowa Bożego w kontekście naszych doświadczeń ekologicznych" - mówi Tomek z Legnicy, a Wioletta z Kazimierza nad Wisłą zauważa: "Zwykle nie łączyłam moich zainteresowań przyrodniczych z wiarą w Boga; tutaj wydało mi się to bardzo naturalne a zarazem niezwykłe i inspirujące do głębokich przemyśleń."

Na zakończenie eko-warsztatów ich uczestnicy zapisali sobie swój osobisty dekalog chrześcijańskiego postępowania wrażliwego na cudowność świata wokół nas, potrzeby naszych bliźnich oraz naszych braci mniejszych - roślin i zwierząt.

1000 Characters left