• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

W dniach 15-24 lipca 2002 r. odbył się VII wakacyjny obóz ekologiczny Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. W Wereszczynie w pobliżu terenów Poleskiego Parku Narodowego szesnastu młodych ekologów z różnych miejsc Polski próbowało zbudować czysty, piękny, Boży świat i przeżyć w harmonii z Bogiem i przyrodą swe wakacje.

Uczestnicy tegorocznego Obozu poznali najciekawsze zjawiska przyrodnicze Poleskiego Parku Narodowego oraz Chełmskiego Parku Krajobrazowego. Fachową edukację przyrodniczą zapewniali pracownicy obu parków.

"To było fascynujące podglądać życie żółwia błotnego, zobaczyć lot żurawii i błotniaka stawowego czy żerującą czaplę siwą" - zwierza się Marysia z Krakowa, a Agnieszka z Wrocławia dodaje "Tyle piękna i harmonii już dawno nie spotkałam. Polesie jest cudowne i bogate w wiele interesujących roślin, jak owadożerne rosiczki, bagno zwyczajne na torfowiskach niskich, osokę aloesowatą w pobliżu jezior czy kłoć wiechowatą na chełmskich torfowiskach węglanowych."

W programie Obozu, oprócz licznych wycieczek przyrodniczych, znajdowały się też odwiedziny w poleskim skansenie w Holi, unikalnych chełmskich podziemiach kredowych oraz warsztaty nt. franciszkańskich inspiracji w ekologii. Odwiedzając prawosławną cerkiew w Sosnowicy, zabytkowy kościół katolicki w Wereszczynie i miejsce zagłady miejscowych Żydów uczestnicy poznawali skomplikowane dzieje Polaków, Rusinów i Żydów na Polesiu.

"Najważniejsza dla mnie na Obozie REFA jest wspaniała atmosfera życzliwości i przyjaźni oraz codzienna Eucharystia z rozważaniem Słowa Bożego w kontekście naszych doświadczeń ekologicznych" - mówi Tomek z Legnicy, a Wioletta z Kazimierza nad Wisłą zauważa: "Zwykle nie łączyłam moich zainteresowań przyrodniczych z wiarą w Boga; tutaj wydało mi się to bardzo naturalne a zarazem niezwykłe i inspirujące do głębokich przemyśleń."

Na zakończenie eko-warsztatów ich uczestnicy zapisali sobie swój osobisty dekalog chrześcijańskiego postępowania wrażliwego na cudowność świata wokół nas, potrzeby naszych bliźnich oraz naszych braci mniejszych - roślin i zwierząt.

1000 Characters left