• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Czy franciszkańskie podejście do ekologii może pomóc nam właściwie żyć w dobie kryzysu ekologicznego? - zastanawiali się młodzi ekolodzy w czasie eko-warsztatów REFA w Górach Stołowych.
W dniu 22 lipca zakończyły się dziesięciodniowe warsztaty ekologiczne zorganizowane przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu w Parku Narodowym Gór Stołowych.

"Od lat interesuję się ekologią. Jadąc pierwszy raz na tego typu warsztaty byłam pełna obaw. Jednak już pierwszego dnia poznałam wspaniałych ludzi i do dzisiaj mam wielu przyjaciół w Krakowie, Lublinie, Wrocławiu i Legnicy - mówiła Małgorzata z Chrzanowa - podobały mi się również bardzo interesujące zajęcia warsztatowe."

Uczestnicy wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników parku narodowego w czasie których poznali miejscową florę i faunę, procesy geologiczne powstania różnorodnych form skalnych oraz problemy w codziennym funkcjonowaniu parku. Zajęcia warsztatowe prowadzili również liderzy REFA. "W swoich warsztatach starałem się zapoznać uczestników z sytuacją ochrony przyrody w Polsce i świecie - mówił Krzysztof Wojciechowski z KUL - omówiłem Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, polskie rezerwaty biosfery oraz możliwości wpływania na tworzenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się moje zajęcia z dziennikarstwa przyrodniczego. Po poznaniu jego podstaw młodzież sama próbowała pisać artykuły i eseje."

Zajęciom teoretycznym towarzyszyły warsztaty terenowe oraz liczne wycieczki, które pozwoliły na poznanie labiryntu skalnego na Szczelińcu Wielkim, Błędnych Skał, Skalnych Grzybów oraz wspaniałych łąk i torfowisk. "Bardzo przeżyłem długą wędrówkę do Sanktuarium Matki Bożej w Wambierzycach, której ostatni odcinek przypominał mi stare, słynne szlaki pielgrzymkowe - zwierza się Andrzej z Poznania - malownicza droga wśród łąk i pól, którą przeszliśmy z modlitwą na ustach, pomogła zobaczyć mi ślady Boga w stworzeniu."

Po raz pierwszy w dziewięcioletniej historii Obozów REFA odbyła się wyprawa poza granice naszego kraju. Polscy ekolodzy poznawali sposoby ochrony przyrody w Republice Czeskiej i zachwycali się skalnymi miastami w Adrszpachu i Teplicach.

Ważnym punktem w codziennym programie była Eucharystia, rozważnie Słowa Bożego i franciszkańskiej duchowości ekologicznej. "Spokojne, bez pośpiechu przeżywanie codziennej Mszy św. pozwalało złapać mi codzienny rytm. Zupełnie wyjątkowa była natomiast liturgia na ołtarzu skalnym w lesie, gdy razem z całym stworzeniem dziękowaliśmy Stwórcy za cuda, które nam darował" - mówiła Magda z Rzeszowa.

Natomiast o. Stanisław Jaromi, przewodniczący REFA podsumowuje: "Nasze wieloletnie doświadczenia edukacyjne w tym roku przybrały formę zajęć, które oprócz wypoczynku w atrakcyjnym pod względem przyrodniczym miejscu, zachęcały uczestników do zadawanie sobie głębokich pytań na temat naszego wpływu na świat, w którym żyjemy i w którym występujemy jako chrześcijanie, studenci, konsumenci, wyborcy i decydenci... Proponowaliśmy młodzieży lepsze poznanie bogatego dziedzictwa chrześcijańskiego na temat relacji do całego stworzenia oraz praktyczne formy ekologicznego zaangażowania. Mam nadzieję, że nasz projekt edukacyjny zaowocuje rozszerzeniem się grona osób żyjących odpowiedzialnie, a może nawet kolejnych uczestników franciszkańskiego ruchu ekologicznego."

1000 Characters left