• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

W dniach 17-26.06. odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne REFA. Tym razem miały one miejsce w Magurskim Parku Narodowym. Zatrzymaliśmy się we wsi Krempna w letnim schronisku młodzieżowym.

Warsztaty REFA przeznaczone są dla ludzi zainteresowanych ekologią, poza tym pokazują także postawę chrześcijaństwa w sprawach przyrody i franciszkańskie tradycje. Trudno jest mi porównać kolejne spotkania, ale tegoroczne wypadło moim zdaniem bardzo dobrze.

Zapoznaliśmy się nieco z kulturą tamtejszych mieszkańców i historią Magurskiego PN. Ponadto wędrowaliśmy wzdłuż wyznaczonych tras turystycznych, podziwiając wspaniałe krajobrazy i poznając chronione tam gatunki roślin i zwierząt, m.in. mieliśmy okazję zobaczyć orlika krzykliwego, widniejącego w logo parku.

Po wyczerpujących tułaczkach dzieliliśmy się wrażeniami przy wspólnym posiłku i podczas zabawy.

Mnie osobiście bardzo podobała się unikatowa atmosfera panująca wśród uczestników, pełna życzliwości, chęci pomocy i tolerancji. Nikt nie czuł się gorszy, każdy został zaakceptowany i doceniony. Pomimo iż byłam na warsztatach REFA dopiero pierwszy raz, to w krótkim czasie poczułam się przyjęta do grona stałych bywalców. Ani przez chwilę nie poczułam się wyobcowana.

Poza niepowtarzalnym klimatem obozu, podobał mi się także podział obowiązków. Wypróbowana metoda, podział na grupy, zaowocowała zorganizowaną pracą, bez większych scysji. Codzienne dyżury były postrzegane nie jako konieczny obowiązek, ale często jako rozrywkę i czas zabawy.Nie zauważyłam słabych stron warsztatów. Ani wczesne wstawanie, ani trudności wędrówki, ani nawet kolejki pod prysznic nie były negatywną stroną. Chęć chwytania każdego wspaniałego dnia wręcz zrywała z łóżek wczesną porą, natomiast każda chwila spędzona z pozostałymi obozowiczami, była cudowna i bezproblemowa.

Warsztaty REFA to taka sielanka, idylla, tak trudna do znalezienia wewspółczesnym świecie. Obowiązuje tu przykazanie miłości i szacunku do innych, do przyrody a także do siebie. Mnie warsztaty pomogły przełamać wiele barier i lęków, poznałam wspaniałych, naprawdę cudownych ludzi i wiele się nauczyłam, nie tylko o ekologii. To najlepsza forma wypoczynku, z jaką do tej pory miałam do czynienia.

Karolina Nowakowska

1000 Characters left