• cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Boska ziemia
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Wśród tekstów towarzyszących plenerowej krakowskiej wystawie „ARBORES VITAE – Ostatnia taka puszcza” jeden szczególnie zatrzymuje widzów i pobudza do refleksji. To panel prezentujący po polsku i angielsku różne inicjatywy dla cywilizacji życia. Autor tekstu o. Stanisław Jaromi ich wymienianie kończy pytaniem „ile jest osób, które (tak, jak ja) chcą i mogą podpisać się pod każdą z tych inicjatyw?”
Czytając raz jeszcze ten tekst zadajmy i sobie to pytanie…

W ubiegłym roku 600 000 osób poparło inicjatywę społecznego projektu ustawy chroniącej dzieci nienarodzone.

250 000 podpisało obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Oddajcie Parki Narodowi”  dotyczącą tworzenia i zmiany granic parków narodowych.

205 000 podpisów zdobyła Koalicja dla Zwierząt pod projektem nowej ustawy o ochronie zwierząt.

10 000 osób i 150 organizacji poparło apel o niedopuszczenie upraw roślin GMO w Polsce.

Aktywność obywatelska w obszarze każdego z tych działań jest ogromna. Każde z nich ma swoje strony internetowe, ekspertów, rzeczników, swoje metody rzecznictwa. Dzięki takim kampaniom możemy wiele dowiedzieć się o tych ważnych tematach, będących w swej istocie różnymi odsłonami troski o życie.

Śledzę losy owych projektów i zastanawiam się, ile jest osób, które (tak, jak ja) chcą i mogą podpisać się pod każdym z nich?

o. Stanisław Jaromi, franciszkanin

REFA: Różne inicjatywy dla ochrony życia.

1000 Characters left