• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Zielony Zeszyt REFA 2007Zielony Zeszyt 2007 swą treścią włącza się w hymn wdzięczności za Matkę Ziemię i jej wszystkich mieszkańców. Zawiera szereg materiałów dotyczących chrześcijańskiej ekologii, refleksji nad aktualnością Świętego Patrona w aktywności społecznej oraz praktyczne propozycje do wykorzystania w edukacji ekologicznej.

We wstępie redaktorzy Zeszytu napisali: "Rok 2007 to wielki powrót tematyki ekologicznej na główny front dyskusji publicznych. Kampania na rzecz ocalenia Doliny Rospudy, powracający konflikt w Tatrach czy w Puszczy Białowieskiej, niechęć do zrozumienia racji ochrony przyrody przy kolejnych inwestycjach, trudności w zaopatrzeniu w energię, lokalne perturbacje klimatyczne i globalne zmiany klimatu...
Wszystkie te kwestie wymagają mądrych, odpowiedzialnych decyzji biorących pod uwagę złożoną perspektywę zrównoważonego rozwoju, opartego na etyce i szacunku dla danego regionu, jego mieszkańców, tradycji, kultury, ale też umiejącego docenić przyrodnicze dziedzictwo kraju - dziedzictwo często o znaczeniu europejskim."

Wydawnictwo dedykowane jest zmarłemu we wrześniu 2007 r. prof. Stefanowi Kozłowskiemu. On - wielki obrońca przyrody polskiej, entuzjasta idei ekorozwoju, twórca wielu inicjatyw i strategii rozwoju Polski zgodnie z ekologicznymi zasadami, zawsze wspierał też franciszkańskich ekologów; był też honorowym członkiem REFA.

Realizując te cele zgromadzono teksty prezentujące różne formy zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Są one zgrupowane w 4 działy. W pierwszym pt. "REFA - idea i rzeczywistość" zawarte jest m.in. wspomnienie o śp. prof. Kozłowskim, podsumowanie udziału REFA w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz prezentacje nowych inicjatyw: Ogrodów św. Franciszka i ekologicznego kręgu modlitewnego.
Drugi i trzeci dział przedstawia dokonania REFA z ostatniego roku, materiały edukacyjne z eko-warsztatów oraz teksty członków Ruchu będące zaproszeniem do dyskusji nad ważnymi dla nas tematami, jak ochrona ginących gatunków, zmiany klimatyczne czy troska o zachowanie Doliny Rospudy. Ważnym uzupełnieniem jest prezentacja 4 nowych publikacji członków REFA.
Ostatnią część publikacji stanowią konspekty lekcji przeprowadzonych przez ich autorów, dotyczących franciszkańskiej ekologii i cyklu życia produktów. Warty zauważenia jest też scenariusz przedstawienia opartego na utworach Sergiusza Riabinina. Wszystko może być wykorzystane w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zeszyt powinien zainteresować duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i wszystkich poszukujących inspiracji w edukacji ekologicznej. Jest też zaproszeniem do dyskusji nad kształtem naszego chrześcijańskiego zaangażowania w sprawy ochrony przyrody.

1000 Characters left