• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Zielony Zeszyt REFA 2007Zielony Zeszyt 2007 swą treścią włącza się w hymn wdzięczności za Matkę Ziemię i jej wszystkich mieszkańców. Zawiera szereg materiałów dotyczących chrześcijańskiej ekologii, refleksji nad aktualnością Świętego Patrona w aktywności społecznej oraz praktyczne propozycje do wykorzystania w edukacji ekologicznej.

We wstępie redaktorzy Zeszytu napisali: "Rok 2007 to wielki powrót tematyki ekologicznej na główny front dyskusji publicznych. Kampania na rzecz ocalenia Doliny Rospudy, powracający konflikt w Tatrach czy w Puszczy Białowieskiej, niechęć do zrozumienia racji ochrony przyrody przy kolejnych inwestycjach, trudności w zaopatrzeniu w energię, lokalne perturbacje klimatyczne i globalne zmiany klimatu...
Wszystkie te kwestie wymagają mądrych, odpowiedzialnych decyzji biorących pod uwagę złożoną perspektywę zrównoważonego rozwoju, opartego na etyce i szacunku dla danego regionu, jego mieszkańców, tradycji, kultury, ale też umiejącego docenić przyrodnicze dziedzictwo kraju - dziedzictwo często o znaczeniu europejskim."

Wydawnictwo dedykowane jest zmarłemu we wrześniu 2007 r. prof. Stefanowi Kozłowskiemu. On - wielki obrońca przyrody polskiej, entuzjasta idei ekorozwoju, twórca wielu inicjatyw i strategii rozwoju Polski zgodnie z ekologicznymi zasadami, zawsze wspierał też franciszkańskich ekologów; był też honorowym członkiem REFA.

Realizując te cele zgromadzono teksty prezentujące różne formy zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Są one zgrupowane w 4 działy. W pierwszym pt. "REFA - idea i rzeczywistość" zawarte jest m.in. wspomnienie o śp. prof. Kozłowskim, podsumowanie udziału REFA w III Ogólnopolskim Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz prezentacje nowych inicjatyw: Ogrodów św. Franciszka i ekologicznego kręgu modlitewnego.
Drugi i trzeci dział przedstawia dokonania REFA z ostatniego roku, materiały edukacyjne z eko-warsztatów oraz teksty członków Ruchu będące zaproszeniem do dyskusji nad ważnymi dla nas tematami, jak ochrona ginących gatunków, zmiany klimatyczne czy troska o zachowanie Doliny Rospudy. Ważnym uzupełnieniem jest prezentacja 4 nowych publikacji członków REFA.
Ostatnią część publikacji stanowią konspekty lekcji przeprowadzonych przez ich autorów, dotyczących franciszkańskiej ekologii i cyklu życia produktów. Warty zauważenia jest też scenariusz przedstawienia opartego na utworach Sergiusza Riabinina. Wszystko może być wykorzystane w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Zeszyt powinien zainteresować duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i wszystkich poszukujących inspiracji w edukacji ekologicznej. Jest też zaproszeniem do dyskusji nad kształtem naszego chrześcijańskiego zaangażowania w sprawy ochrony przyrody.

1000 Characters left