• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

jp2-kartki-akcja-miniKanonizacja Jana Pawła II to najlepszy czas, aby przypomnieć oryginalny wkład jego pontyfikatu do współczesnej myśli ekologicznej. Myśl papieża nad współczesną kulturą, nauką i środowiskiem naturalnym rozwijana była przez wiele lat. Co ciekawe, papież nie unikał tematów trudnych, a jego świętość nie oddalała od spraw świata i ludzi. Do historii przeszło mocne przesłanie w Zamościu skierowane wprost do polaków. Czy zechcemy je przyjąć? Czy papież nam się przypadkiem przez te 9 lat nie oddalił? Czy niepokój Jana Pawła II o polską przyrodę i ochronę życia w każdym jego wymiarze pobudzi nas do większej odpowiedzialności za świat w którym żyjemy?

W cyklu o św. JP2 zamieszczamy kolejne eko-kartki z inspirującymi myślami papieża na te tematy. Nie chodzi tu o zwykłą cytatologię, czy urokliwe skoninąd "kwiatki" z najciekawszymi fragmentami wypowiedzi, ale nieustanny dialog, konfrontowanie słów z rzeczywistością, wreszcie osobisty rachunek sumienia. Czy starczy nam czasu, sił i wyobraźni, aby w rodzinie i szkole wychować ludzi odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby świata, bliźnich i przyrody? Czy spróbujemy inspirujacą myśl papieża wdrożyć bardzo konkretnie i praktycznie w naszym życiu? Niech nas inspiruje, pobudza, niepokoi, zmusza, aby sięgnąć głębiej do jego pism, listów, homilii ... 

 

Wybrane źródła myśli ekologicznej JP2:

1. Orędzie na światowy dzień pokoju, 1.01.1990: "Pokój z Bogiem Stwórcą - pokój z całym stworzeniem"

2. List z okazji 800 rocznicy urodzin św. Franciszka z Asyżu pt. "Skąd ci to, że cały Świat przychodzi do Ciebie", 1982

3. "Ekoturystyka kluczem do właściwego rozwoju". Orędzie JP2 na 23 Światowy Dzień Turystyki, 2002 r.

4. "O zrównoważonym rozwoju". Do członków Papieskiej Akademii nauk, 12.03.1999 r.

5. Tekst homilii JP2 z Liturgii Słowa w Zamościu 12.06.1999 r.

6. "O obowiązku szanowania świata stworzonego". Wspólna deklaracja Papieża JP2 i Patriarchy Bartłomieja I

 

Eko pocztówka z kanonizacji Jana Pawła II

ekologia-jpii2-800x585

ekologia-jpii3

 

1000 Characters left