przyroda w mieĹ›cie LWCmaleOchrona przyrody dotyczy głównie najcenniejszych obszarów z wyjątkową fauną i florą. Zwykle funkcjonują w oddaleniu od  ośrodków miejskich. Współcześnie coraz większą rolę przypisuje się ekosystemom w otoczeniu miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku.  Aż 75 % europejczyków żyje w miastach. Od tego, na ile rozwój miasta może iść w parze z zachowaniem bioróżnorodności, zależy ich wysoka jakość życia i przetrwanie dużej części systemów przyrodniczych. Dotychczas funkcjonowało myślenie, że wypoczynek na łonie przyrody oznacza wyjazd poza miasto. Dzisiaj warto się zastanowić, jak wciągnąć przyrodę do miasta.

ogrodyJak zagospodarować zielone otoczenie w sposób oszczędny, niebanalny i przyjazny środowisku? Jak chronić dziką przyrodę w naszej okolicy? Naszą odpowiedzią są Ogrody Świętego Franciszka. Chcemy nie tylko chronić, ale i komponować zieleń, inspirując się naturą i lokalną kulturą, we współpracy projektantów, wolontariuszy, wspólnoty i przyszłych użytkowników ogrodu. Projekt Ogrody Świętego Franciszka jest propozycją aktywnej ochrony i opieki nad miejscami przyrodniczo cennymi. Projekt kierujemy do zainteresowanych grup osób, wspólnot, lokalnych leaderów, stowarzyszeń i instytucji.

Ogród w GrzybowieW Grzybowie powstał kolejny Ogród Świętego Franciszka (OŚF) utworzony w ramach warsztatów Grundtviga Chrześcijaństwo i Zrównoważony Rozwój. Projekt obejmuje fragment krajobrazu rolniczego w gospodarstwie ekologicznym Ewy i Petera Stratenwerthów i siedzibie Stowarzyszenia "Ziarno". Nie zabrakło tu starych drzew owocowych, "nieuprawnego obrzeża", kapliczki św. Franciszka z Asyżu i.. domu dla najmniejszych stworzeń: pszczoły murarki i pożytecznych "próchnojadów".

 

Koniec lata w GotówceW Ogrodzie św. Franciszka gości już późne lato. W powietrzu czuć zapach dojrzewających owoców, a czasem doleci też woń siana, zbieranego z nieodległych łąk.  Po pobliskim polu z wielką ostrożnością kroczy dostojnie bocian biały. Nad ranem spać nie dają głośne żurawie..

Chcesz założyć Ogród Świętego Franciszka w swojej okolicy? Chcesz przekonać do tego proboszcza Twojej parafii? Masz pytania? Myślisz o wolontariacie lub współpracy? Sięgnij do naszych nowych materiałów o realizowanych obecnie projektach.

1. Miejsce to zostało stworzone dla Ciebie. Dla celów edukacyjnych i kontemplacyjnych, przez Ogrodników Świętego Franciszka. Pozostaw je w takim stanie, aby mogło służyć innym.

2. Patrz tak, aby zobaczyć. Korzystaj z dydaktycznej strony ogrodu i ucz się żywej ekologii.

3. Myśl tak, żeby serca nie zagłuszył rozum. Kontempluj Boga w dziele stworzenia, kształtując wrażliwość na to, co dobre.

4. I pamiętaj o tych wszystkich braciach mniejszych, którzy tu mieszkają. Ogród ten powstał dla ochrony i promocji życia w jego wszystkich kształtach. Traktuj zatem wszystko, co żywe po bratersku - z miłością i z szacunkiem.

Jan Kocieniewski

{rscomments off}

Ogród Świętego Franciszka jest społeczną ostoją przyrody, która powstaje z inicjatywy REFA i lokalnej wspólnoty. Chcemy włączyć się aktywnie i lokalnie w dzieło globalnej ochrony przyrody. Twórcą Ogrodu Świętego Franciszka może być każdy „człowiek dobrej woli”, komu nieobojętny jest los przyrody i chciałby uchronić niewielkie jej fragmenty od zniszczenia.  Aby ci, którzy po nas przyjdą również mogli oglądać dziką przyrodę, włączyć się w działania wspólnoty i pomodlić przy figurze „świętego patrona ekologów”.

 

REFA opiera swoje działania na duchowości franciszkańskiej i nauczaniu społecznym Kościoła. Chcemy realizować wskazania, jakie zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Obecny papież w 2010 roku przypomniał, że:

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic (…) Jest to pilne zadanie, które trzeba realizować z nowym zaangażowaniem wszystkich”.

Projekt „Ogrody Świętego Franciszka” jest propozycją REFA dla społecznej ochrony miejsc przyrodniczo cennych, które potrzebują naszego zaangażowania i opieki. Z drugiej strony projekt kierujemy do tych, którzy chcieliby komponować przestrzeń wokół siebie, nawiązując do najlepszych wzorców sztuki ogrodowej i współczesnych inspiracji ekologicznych. A wszystko to, zgodnie z przesłaniem naszego patrona – św. Franciszka z Asyżu.