Twa nasze wrześniowe świętowanie Stworzenia - Season of Creation. Po raz ósmy REFA organizuje Czas dla Stworzenia. W tym roku szczególny, gdyż rozpoczął się Jubileusz Franciszkański. Na koniec będzie TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA  i odpust naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu. Oto najważniejsze informacje i zaproszenie do włączenia się w działania w Katowicach, Jeleśni, Radomsku i Krakowie. Warto też w swej wspólnocie, domu czy parafii wprowadzić w tym czasie modlitwę o nawrócenie ekologiczne dla katolików i wszystkich decydentów. Chcemy w ten sposób przygotować się na ogłoszenie drugiej części encykliki Laudato si’.

W trakcie Czasu dla Stworzenia – Season of Creation – w dniach 29.095.10.2022 w Radomsku odbył się Tydzień św. Franciszka z bogatym programem religijnym i ekologicznym. Centralna była Niedziela św. Franciszka z błogosławieństwem zwierząt i wszystkich owoców Ziemi (2.10) oraz święto Patrona Ekologów poprzedzone uroczystym triduum liturgicznym. Uczono też rocznicę podpisania encykliki Fratelli tutti oraz 40-lecie REFA - Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Prezentujemy dokumentację fotograficzną oraz film wideo z wypowiedziami Ani Bednarek, Tomka Karawajczyka i o. Stanisława Jaromiego z REFA.

Figura św. FranciszkaRuch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu na początek Czasu dla Stworzenia nad rzeką Odrą odprawił nabożeństwo o nawrócenie ekologiczne. Przepraszaliśmy za chciwość i agresję wobec przyrody oraz prosiliśmy o solidarność z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. W modlitwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie wspólnot Laudato si’ z Droszkowa, Zaboru i Zielonej Góry oraz Klubu „Tygodnika Powszechnego”. Oni też zamówili figurę Patrona Ekologów, która towarzyszyła modlitwie nad Odrą. Publikujemy dokumentację owego dnia.

„Od Odry do Tybru i Amazonii – ekologia chrześcijańska lokalnie i globalnie” to tytuł i hasło wywoławcze konferencji prasowej współorganizowanej przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu i KAI. Spotkanie organizowane jest 28.09.2022 z okazji Czasu dla Stworzenia przed przypadającym 4 października świętem św. Franciszka. Zaproszeni są przedstawiciele głównych inicjatyw ekologicznych w Kościele w Polsce a wprowadzenie w temat przygotowuje o. Stanisław Jaromi. Zapraszamy do gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski media, aktywistów i wszystkich zainteresowanych!

1 września 2022 Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu na początek Czasu dla Stworzenia – Season of Creation zaprasza nad rzekę Odrę na NABOŻEŃSTWO O NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE. REFA – odpowiadając na zaproszenie Papieża Franciszka – uczestniczy w celebracji Czasu Stworzenia od 2015 i po raz ósmy zaprasza do organizowania ekowydarzeń w duchu orędzia Laudato si’. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla zatruwanych rzek, płonących lasów i niszczonych ekosystemów.