Tydzień Laudato si'W dniach 21–28 maja 2023 roku obchodzimy kolejny już Tydzień Laudato si’. Upamiętnia on ósmą rocznicę ogłoszenia ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Hasło tegorocznego Tygodnia to: „Nadzieja dla Ziemi, nadzieja dla ludzkości”. Obchodom towarzyszyć będzie film z udziałem papieża List – to ekologiczny dokument, o którym pisaliśmy już na portalu Święto Stworzenia. Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu włącza się w świętowanie Tygodnia Laudato si’ i zachęca do spojrzenia na papieską encyklikę w duchu franciszkańskim.

W święto św. Franciszka, na zakończenie Czasu dla Stworzenia 2022, w Watykanie miał światową premierę filmowy dokument ekologiczny z udziałem papieża Franciszka pt. The Letter (List). Pokazuje ekologiczne, klimatyczne i społeczne problemy współczesności oraz przesłanie papieskiej encykliki ekologiczno-społecznej Laudato si’ z 2015 roku nt. ekologii integralnej. Dzień 4 października, liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, jest jednocześnie datą przystąpienia państwa watykańskiego do Konwencji Klimatycznej ONZ oraz Paryskiego Porozumienia Klimatycznego. U nas info, gdzie obejrzeć film.

Tydzień Laudato si' 2022 22 maja 2022 r. rozpoczął się kolejny już Tydzień Laudato si'. To czas związany z rocznicą ogłoszenia ekologicznej encykliki papieża Franciszka. Rokrocznie w okolicy Zielonych Świąt poświęcamy temu dokumentowi szczególną uwagę, by móc zastanowić się, jak możemy wspólnie troszczyć się o nasz wspólny dom. 22 maja przypada też Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej pod patronatem ONZ. Bioróżnorodność jest naszym dziedzictwem, bez którego równowaga na ziemi jest zagrożona. Na 7. Tydzień Laudato si' redakcja REFA przygotowała 7 cytatów z encykli, mających na celu pogłębienie treści tego ważnego dokumentu.

Tydzień Laudato si' 2022Od 22 do 29 maja 2022 trwał 7. już Tydzień Laudato si' – to czas poświęcony ekologicznej encyklice papieża Franciszka. W tych dniach chrześcijanie powracają do tego jakże ważnego dokumentu i starają się wdrożyć papieskie nauczanie i zachęty w życie. W wielu parafiach i ruchach kościelnych odprawiane były specjalne nabożeństwa w intencji troski o nasz wspólny dom, o wszelkie stworzenie, o pokój między ludźmi. Na naszych profilach facebookowych dzieliliśmy się wybranymi cytatami z encykliki. Przygotowaliśmy ich 7 w 7. rocznicę ogłoszenia Laudato si'. Tu prezentujemy drugą część naszej relacji.

Josh Kureethadam„Boska Ziemia” wydana jeszcze przed pandemią ukazywała możliwy świat i możliwy obraz Kościoła, czyli taki, który radykalnie dokonuje swego ekologicznego nawrócenia. Wywołała szereg debat i zainspirowała liczne zielone projekty w parafiach i klasztorach oraz powstanie kilku Wspólnot Laudato si’. Dla jej potrzeb oraz dla Szkoły Liderów Ekologii Integralnej o. Stanisław Jaromi przełożył 10 wskazań, które ks. Josh Kureethadam z Watykanu zawarł w swej książce pt. The Ten Green Commandments of Laudato si’. Warto je przypomnieć, przemyśleć oraz realizować w naszym chrześcijańskim życiu.