Ostatnie pół wieku to olbrzymi rozwój nauczania Kościoła w kwestii ekologicznej. Pierwszym papieżem działającym w latach ujawniania się kryzysu ekologicznego był Paweł VI, który zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 21.06.1963 do 6.08.1978. Realizując reformy soborowe Giovanni Battista Montini podjął odważnie nowe wyzwania i ich krytyczną analizę. Pisze o napięciach w relacji człowieka i jego środowiska; o rozwoju planetarnym, który będzie integralny i solidarny, o ekologii moralnej; apeluje o większe zaangażowanie katolików na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Oto prezentacja głównych wątków ekologicznych obecnych w nauczaniu Pawła VI.


PapiezFranciszek_sj4Chrześcijańscy przywódcy religijni ze Wschodu i Zachodu sprzeciwiają się interwencji militarnej państw Zachodu w Syrii. Amerykańscy biskupi wezwali administrację USA do wsparcia działań na rzecz pokoju i budowania takiej "przyszłości Syrii, w której będą respektowane prawa człowieka i wolność religijna". Papież w dramatycznym apelu woła „Używanie przemocy nigdy nie przynosi pokoju” i ogłasza dzień postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. Prezentujemy pełny tekst papieskiego apelu…

 

aparecida-malaGlobalny świat chrześcijański pozwala pełnymi garściami czerpać z tego, co wypracowali inni. Uczyć się odmiennej wrażliwości. Dostrzec nowe wyzwania i znaki czasów, które z perspektywy polskiej są słabo widoczne. Przetłumaczona na język polski Aparecida jest dokumentem przełomowym z kilku względów. Stanowi klucz do odczytania pontyfikatu obecnego papieża. Wezwanie z Aparecidy może podziałać jak ożywczy deszcz, którego tak bardzo potrzebuje polski katolicyzm; pokazywania Ewangelii jako prawdziwie dobrej nowiny. Jednym z postulatów dokumentu jest większa odpowiedzialność katolików za środowisko naturalne.

Nowy cykl ECO-MENIA: "Uprawiać i strzec".Może chrześcijanin, to niekoniecznie tylko ten, który głośno opowiada za – jak to się współcześnie mówi – ruchami „pro life”, ale też ten, któremu nie jest obojętny los kamienia, drzewa i zwierzęcia? - pisze Łukasz Paweł-Skurczyński, kaznodzieja świecki Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Startujemy z nowym cyklem "ECO-MENIA".