Laudate DeumPapież Franciszek kontynuuje swą ekologiczną myśl w adhortacji Laudate Deum, która stanowi rozwinięcie encykliki Laudato si’ wydanej przed ośmiu laty. W nowym dokumencie Ojciec Święty apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli poprzez skonfrontowanie nas z danymi na temat globalnego kryzysu klimatycznego i postępującej degradacji środowiska. Tuż przed COP28 w Dubaju papież wzywa społeczność międzynarodową, przywódców i każdego z nas do natychmiastowego działania. Prezentujemy wybrane cytaty z tej ważnej adhortacji, która stawia przed ludźmi wyzwanie odpowiedzialności ekologicznej.

„Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi Twoimi stworzeniami”. Tę zachętę skierował św. Franciszek z Asyżu poprzez swoje życie, pieśni i gesty. Tak podjął zalecenia psalmów biblijnych i ukazał wrażliwość Jezusa na stworzenia Ojca... Jakże nie podziwiać tej czułości Jezusa dla tych wszystkich, którzy nam towarzyszą na naszej drodze! – to pierwsze słowa Zielonej adhortacji papieża Franciszka do wszystkich ludzi dobrej woli w sprawie kryzysu klimatycznego. Watykańska Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka przygotowała jej prezentację w formie infografik. Prezentujemy je dla Was..

papież FranciszekW spotkaniu 11.06.2023 wzięli udział laureaci Pokojowej Nagrody Nobla a orędzie odczytał archiprezbiter bazyliki watykańskiej kard. Mauro Gambetti OFMConv. Franciszek zachęcił do postrzegania siebie jako braci i uwierzenia w braterstwo jako podstawową dynamikę naszego pielgrzymowania. Wtedy „zmienia się także polityka: osoba ponownie zwycięża nad zyskiem, dom, który wszyscy zamieszkujemy, nad środowiskiem, które ma być wykorzystywane dla własnych interesów, praca jest godziwie wynagradzana, gościnność staje się bogactwem, życie staje się nadzieją, sprawiedliwość otwiera na zadośćuczynienie…” Oto pełny tekst orędzia.

Minęło już osiem lat od opublikowania encykliki Laudato si’, w której chciałem podzielić się z wami wszystkimi, siostrami i braćmi naszej cierpiącej planety moim głębokim zaniepokojeniem o nasz wspólny dom. Ale wraz z upływem czasu zdaję sobie sprawę, że nie reagujemy dostatecznie, bowiem goszczący nas świat rozpada się i być może zbliża się do punktu krytycznego. Niezależnie od tego, że może to nastąpić, nie ulega wątpliwości, że wpływ zmian klimatycznych będzie wyrządzał coraz więcej szkód życiu i rodzinom wielu osób.- pisze we wstępie do dokumentu papież Franciszek. Co jeszcze zawiera? Oto nasza prezentacja…

Papież Franciszek13 marca 2013 w kościele katolickim zaczęła się epoka Papieża Franciszka. Towarzyszymy temu pontyfikatowi, spotykamy się z Franciszkiem i nagłaśniamy ekoorędzie Kościoła. W Bibliotece Laudato si’ mamy 48 jego tekstów, kilkanaście tekstów jest też w dziale „Ekologia Papieża Franciszka”. Są wywiady, analizy, publikacje książkowe, projekty edukacyjne. I widzimy jak zielenią się wspólnoty chrześcijańskie w różnych miejscach świata. A idee Laudato si’ i Fratelli tutti zdobywają nowe przestrzenie. Oto kilka zdań rocznicowej refleksji i zaproszenie do wdrażania Bożego planu i bycia opiekunami bliźniego i środowiska.