jp2-kartki-akcja-miniPapież Franciszek nazwał św. Jana Pawła 2 "papieżem rodziny". JP2 podkreślał znaczenie ochrony naturalnego habitat i wymierających gatunków, ale przypomina także o roli często pomijanej "ekologii ludzkiej". Obok biosfery jest jeszcze sfera moralna człowieka, która także wymaga ochrony. Za podstawową "komórkę" takiej "ekologii ludzkiej" uznaje rodzinę, która stwarza odpowiednie środowisko życia, w którym dziecko może się urodzić, rozwijać, realizować swoje przeznaczenie. Właśnie w ekologi ludzkiej i stworzenia widać oryginalny wkład papieża do współczesnej myśli ekologicznej. W cyklu prezentujemy także inne myśli świętego ...

jp2-kartki-akcja-miniKanonizacja Jana Pawła II to najlepszy czas, aby przypomnieć oryginalny wkład jego pontyfikatu do współczesnej myśli ekologicznej. Myśl papieża nad współczesną kulturą, nauką i środowiskiem naturalnym rozwijana była przez wiele lat. Co ciekawe, papież nie unikał tematów trudnych, a jego świętość nie oddalała od spraw świata i ludzi. Do historii przeszło mocne przesłanie w Zamościu skierowane wprost do polaków. Czy zechcemy je przyjąć? Czy papież nam się przypadkiem przez te 9 lat nie oddalił? Czy niepokój Jana Pawła II o polską przyrodę i ochronę życia w każdym jego wymiarze pobudzi nas do większej odpowiedzialności za świat w którym żyjemy?

W trakcie audiencji generalnej 30.01.2002 r. Jan Paweł II rozważał tekst psalmu 19: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, / dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. / Dzień dniowi głosi opowieść, / a noc nocy przekazuje wiadomość. / […] ich głos się rozchodzi na całą ziemię”. Jak zauważył papież, niebiosa są świadkami stwórczego dzieła Boga, głoszą wspaniałą wiadomość o stworzeniu w całym wszechświecie. Świat zewnętrzny „przemawia” do człowieka i przez siebie pokazuje mu Stwórcę. Przyjrzyjmy się wraz z polskim papieżem przesłaniu tego psalmu, zachęcającego do okrywania Bożego słowa obecnego w stworzeniu.