• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi biskupi

biblioteka laudatosi dol kryzys ekologiczny biblioteka laudatosi dol ochrona przyrody biblioteka laudatosi dol nawrocenie ekologiczne biblioteka laudatosi dol ekologia integralna

Mamy wielki apel o poszanowanie daru Bożego, jakim jest woda. „Kwestia odpowiedzialnego podejścia do problematyki wody ma wymiar moralny. Jest też naszym chrześcijańskim świadectwem wobec świata” – napisali trzej śląscy biskupi w słowie na Światowy Dzień Wody (22.03). Jego motto brzmi: „Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy”. Autorzy wzywają do gromadzenia deszczówki, respektowania naturalnych terenów zalewowych, roztropności w asfaltowaniu naszych miast i wsi, bo „Nie wolno zabetonowywać naszej ziemi, bo woda musi do niej wrócić, by dalej móc nam służyć”.

Oto poczwórny sen papieża zapisany w tekście adhortacji Querida Amazonia. Ma on wymiar społeczny (Marzę o Amazonii walczącej o prawa najuboższych, rdzennych ludów, gdzie ich głos byłby wysłuchany, a ich godność była promowana), kulturowy (by jaśniało człowiecze piękno), ekologiczny (o Amazonii, która zazdrośnie strzegłaby zdobiącego ją piękna przyrody, obfitującego życia, napełniającego jej rzeki i puszcze) i duszpasterski (o wspólnotach chrześcijańskich zdolnych dać Kościołowi nowe oblicza o cechach amazońskich). Prezentujemy ekotreści z nowego dokumentu papieża Franciszka ogłoszonego 12.02.2020.

Kryzys ekologiczny jest wezwaniem do nawrócenia ekologicznego, bo bycie obrońcami dzieła Bożego stanowi istotną część uczciwego życia – głosi abp Stanisław Gądecki z okazji stulecia Lasów Państwowych. Nawiązując do ekoencykliki papieża Franciszka, przekonywał, że człowiek powinien troszczyć się o świat, rozwijać własną kreatywność i entuzjazm, dbać o ekologię środowiska naturalnego i ekologię serca. Zauważył też, iż problem ekologiczny dotyka każdego człowieka, jest problemem społecznym i nie wystarczy indywidualne zaangażowanie, lecz konieczne jest połączenie wszystkich sił i jedność w działaniu.

Eksperci episkopatu oceniają eksperymenty prowadzące do wyhodowania metodą hybrydową tkanek i organów do transplantacji. Przypominają, że cel nie uświęca środków i występując w obronie godności człowieka, upominają się o los zwierząt. Bo bioetyka katolicka stoi na stanowisku, że zwierzęta mają swoje naturalne prawa wynikające z ich miejsca w porządku stworzenia i trzeba stosować takie metody, które pozwalają zastąpić je w badaniach bądź testach oraz radykalnie minimalizować ból i wszelkie trwałe urazy, jakich mogą one doświadczać, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy ich dobrostanu. 

Integralne nawrócenie, obrona życia, ziemi i rdzennych kultur Amazonii, posługa stróża „wspólnego domu” oraz definicja grzechu ekologicznego i długu ekologicznego to główne idee ekologiczne w dokumencie końcowym Synodu Biskupów dla Amazonii. Amazonia jest dziś zranionym i zdeformowanym pięknem, miejscem bólu i przemocy – piszą ojcowie synodalni, dodając: „Nasza planeta jest darem od Boga. Wiemy również, że żyjemy w obliczu bezprecedensowego kryzysu społeczno-środowiskowego. Potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, aby móc odpowiednio zareagować”.

W obliczu ekstremalnego zagrożenia globalnym ociepleniem i wyczerpaniem zasobów naturalnych chcemy bronić dżungli amazońskiej. Stąd pochodzą ujęcia wody dla większości terytorium Ameryki Południowej, obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie i regulacja klimatu na poziomie globalnym, ogromna różnorodność biologiczna i wielka rozmaitość społeczna ludzkości i całej Ziem Dlatego też zobowiązujemy się do życia według ekologii integralnej, w której wszystko jest ze sobą powiązane, rodzaj ludzki i całe stworzenie. To początek niezwykłego przesłania z 20.10.2019. 

O nawróceniu ekologicznym, skromnym życiu, przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, promowaniu wiedzy o racjonalnym gospodarowaniu odpadami, trosce o zielone przestrzenie, ograniczaniu zużycia plastiku, szerzeniu wiedzy o zmianach klimatu, motywowaniu polityków do przeciwdziałania zmianom klimatu, promowaniu odnawialnych źródeł energii, zbiórkach odpadów trudnych do recyklingu, budowaniu świadomości realnego zagrożenia smogiem oraz kształtowaniu postaw odpowiedzialności za świat, dniach modlitwy o ochronę stworzenia i znaczeniu wolontariatu przeczytamy w liście biskupów na Niedzielę Miłosierdzia.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce ogłosił rok 2019 rokiem troski o stworzenie. Jego Synod przyjął specjalny dokument, który publikujemy w całości. Mówi on o zmianach klimatycznych, zanieczyszczeniu środowiska, anomaliach atmosferycznych jako widocznych skutkach postępującej ingerencji człowieka w stworzenie. Przypomniano, że Kościoły są powołane do działań w teologii, edukacji i gospodarce. Odwołano się do biblijnej historii stworzenia człowieka, do jego odpowiedzialności za stworzenie oraz wskazano szereg konkretnych zaleceń, jak gospodarowanie w parafii, w kościołach, ich otoczeniu czy na cmentarzach.  

Z udziałem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka 10.12.2018 r. w Katowicach odbyło się sympozjum „Troska o klimat i pomyślna przyszłość społeczeństw” (Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society) zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk, Polską Akademię Nauk i francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych. Po cyklu wykładów i dyskusji ogłoszono wspólne memorandum, w którym naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu i realizacji postanowień porozumienia paryskiego. Prezentujemy wykład ks. prymasa i memorandum.

Polscy biskupi w sprawach ekologicznych mówią głosem papieża Franciszka. Na dzień liturgicznego święta św. Franciszka 4 października 2018 r. proponują list pasterski pt. „W trosce o wspólny dom”. Wielokrotnie cytując encyklikę Laudato si’ przedstawiają swój punkt widzenia w głównych tematach ekologicznych ze smogiem i ochroną klimatu na czele oraz podają katalog grzechów ekologicznych. Na koniec dziękują tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska oraz proszą Patrona Ekologów, aby pomógł nam być dobrymi stróżami Bożego stworzenia, aby wspólny dom, jakim jest ziemia, służył nam i przyszłym pokoleniom.

„Bądźcie teologami i ekologami, stającymi na gruncie ekologii integralnej. Bo: «Wszystko jest ze sobą powiązane». [...] Musimy [...] uznać nasze grzechy przeciw rzeczywistości stworzonej, które ranią Stworzyciela – naszego Boga, w którego wierzymy. Trzeba nawrócenia ekologicznego i podjęcia bardziej kontemplatywnego stylu życia, unikając obsesji na tle konsumpcji (LS 222). Miejmy na uwadze nasz wspólny dom – Ziemię i wszystkich ją zamieszkujących!” – mówił w dzień św. Franciszka, patrona ekologów, arcybiskup katowicki Wiktor Skworc w homilii w czasie inauguracji roku akademickiego na Wydziale Teologicznym w Katowicach.

bishops sign petition climate change 690x450Biskupi z różnych stron świata podpisali 20.09.2018 r. w Rzymie deklarację, w której wezwali rządy państw do „podjęcia ambitnych i natychmiastowych działań, by przeciwstawić się i przezwyciężyć niszczącym skutkom kryzysu klimatycznego”. Apel został wystosowany przed grudniowym szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Liderzy kościelni z konferencji episkopatów z różnych krajów i kontynentów nawołują do wprowadzenia w życie Porozumienia Paryskiego dla dobra ludzkości i naszej planety. Prezentujemy pełny tekst tego dokumentu z przesłaniem sprawiedliwości klimatycznej.

Gaudete et exsultateO powołaniu do świętości, zagrożeniach w jej realizacji, aktualności programu zawartego w Ewangelii, cechach świętości w świecie współczesnym, a także koniecznej do jej osiągnięcia walce, czujności i rozeznaniu pisze papież Franciszek w swojej trzeciej adhortacji apostolskiej: „Gaudete et exsultate” – „Cieszcie się i radujcie” (Mt 5,12). Jej tekst został zaprezentowany 9.04.2018 r. Oto kilka wątków dokumentu ważnych dla chrześcijan zaangażowanych społecznie, drogowskazy w drodze do świętości, ale też zagrożenia i tematy do przemyślenia. I podstawowe przesłanie: Nie bój się świętości. Nie odbierze ci ona sił, życia ani radości (GE 32). 

glob w rękachŚwiat stworzony jest milczącym świadkiem oziębienia miłości; ziemia jest zatruta przez odpady, wyrzucane niedbale i dla interesu; morza, które także są zanieczyszczone, muszą, niestety, kryć szczątki licznych rozbitków przymusowych migracji; niebiosa – które w zamyśle Boga wyśpiewują Jego chwałę – są poorane przez maszyny, które zrzucają narzędzia śmierci. Taki mocny opis znajdziemy w papieskim orędziu na Wielki Post. Jakie mamy środki do walki z licznymi zakłamaniami naszych czasów? Polecamy lekturę papieskiego orędzia, zwłaszcza rady papieża Franciszka na to, „Co robić w tej sytuacji”.

Papież Franciszek w trakcie przemówieniaOto orędzie na 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Franciszek zachęca w nim do krzewienia dziennikarstwa pokoju, bez udawania, wrogiego fałszom, sloganom dla efektu i spektakularnym deklaracjom. „Dziennikarstwo uprawiane przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, stanowiącym większość na świecie, którzy nie mają głosu”, poszukujące prawdziwych przyczyn konfliktów, zaangażowane we wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej. Orędze kończy się niezwykłą modlitwą – papieską aktualizacją modlitwy franciszkańskiej.

papież Franciszek w PeruMocna katecheza społeczno-ekologiczna i przesłanie encykliki Laudato si’ towarzyszyło pielgrzymce papieża Franciszka do Peru w dniach 19-21 stycznia 2018 r. Szczególne były jego spotkania z mieszkańcami Amazonii. Prezentujemy papieskie przesłanie do mieszkańców Amazonii – jest ono ważne, bo wyznacza społeczną, ekologiczną i teologiczną perspektywę myślenia o tym wyjątkowym regionie, jak i o wszystkich bezcennych ekosystemach świata. Franciszek, który wyjątkowo dobrze słyszy płacz Ziemi i jęk ubogich, wzywa i nas do refleksji i solidarnej odpowiedzialności za świat jako wspólny dom dla wszystkich.

2018 rok orędzieMigranci i uchodźcy: mężczyźni i kobiety w poszukiwaniu pokoju – to tytuł orędzia na światowy dzień pokoju 1.01.2018 r. Franciszek podkreśla, że tragiczne jest zwiększenie liczby migrantów uciekających od biedy spowodowanej m.in. degradacją środowiska, a wszyscy mają takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi. Inspirują nas słowa św. Jana Pawła II: „Jeśli wielu ludzi podziela «marzenie» o świecie, w którym panuje pokój, jeśli doceniany jest wkład migrantów i uchodźców, ludzkość może coraz bardziej stawać się rodziną wszystkich, a nasza ziemia prawdziwym «wspólnym domem»”. Oto pełny tekst papieskiego orędzia.

„Rodzi się zatem konieczność podjęcia wspólnych działań, których celem jest poprawa jakości powietrza, jakim oddychamy. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice «Laudato Si’», ale przede wszystkim zdrowy rozsądek i Dekalog, zawierając m.in. przykazanie «Nie zabijaj»” – piszą biskupi z Wrocławia, Legnicy i Świdnicy i apelują, by „sięgnąć do serca człowieka, bo każda nasza decyzja i każdy czyn, pociągają za sobą konkretne konsekwencje, a ponieważ jako rodzina ludzka zamieszkujemy wspólny dom, czy tego chcemy, czy nie – konsekwencje naszych wyborów bardzo szybko do nas wracają”. 

Franciszek„W obliczu globalnego wyniszczania środowiska proszę was, jako synów Biedaczyny, abyście weszli w dialog z całym stworzeniem, użyczając mu waszego głosu dla uwielbiania Stwórcy i, jak to czynił św. Franciszek, troszczcie się o nie w sposób szczególny, przekraczając wszelkie kalkulacje ekonomiczne czy też irracjonalny romantyzm. Włączajcie się we wszelkie inicjatywy na rzecz troski o wspólny dom, pamiętając zawsze o ścisłej relacji, która istnieje między ubogimi i kruchością planety, między ekonomią, rozwojem, troską o stworzenie i opcją na rzecz ubogich” – mówił Franciszek do franciszkanów. Oto tekst tego przemówienia.

pope francisPapież przestrzegł przed „złotym cielcem” naszych czasów – wydajnością. Na jej ołtarzu poświęcamy wartości fundamentalne, takie jak demokracja, sprawiedliwość, wolność, rodzina i środowisko. Przemawiając do uczestników Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, wskazał na przyczyny powodujące dziś wykluczenie społeczne. Jeśli najważniejszym celem staje się zysk, to nieuchronnie wzrastają nierówności i niszczenie naszej planety przez nadmierne jej wyzyskiwanie. Nie są one jednak nieuniknione. Zależą od różnych zachowań indywidualnych i reguł ekonomicznych, jakie dane społeczeństwo sobie nadaje.

jesien kwiat 200pxEncyklika Laudato si' staje się coraz częściej punktem wyjścia do apeli o większe zaangażowanie chrześcijan w trosce o środowisko i rozwiązywanie lokalnych problemów. Po ekologicznym apelu z Płocka, bp kielecki Jan Piotrowski wystąpił z mocnym listem do diecezjan, aby obudzili w sobie wrażliwość na świat, którego są częścią. Przychylnie patrzy na inne organizacje, które stawiają sobie ten cel. Apeluje o zdecydowanie w walce ze smogiem, aby nie truć siebie i bliźnich. Wzywa o większą wrażliwość na sprawy zwierząt. I przypomina praktyczne wskazówki z ekoencykliki, które każdy może wcielić w życie.

Rada Społeczna przy Biskupie Płockim Piotrze Liberze wydała apel pt. „Troska o ochronę środowiska naturalnego”. W radzie zasiada 10 przedstawicieli świata nauki, medycyny, oświaty, mediów i parlamentu. Celem jej pracy  jest reagowanie na wydarzenia i zjawiska odnoszące się do różnych przejawów życia społecznego, gospodarczego, eklezjalnego. „Myśl chrześcijańska broni koncepcji ekologii integralnej, w której nie mitologizuje się ziemi, zwierząt i przyrody, ale wpisuje troskę o ekologię w podstawowe akty ludzkiego sumienia” – czytamy w apelu. Połączenie troski o przyrodę z realistyczną troską o godność ludzką jest warunkiem koniecznym do wzięcia odpowiedzialności za harmonijny rozwój świata”.

W środowej katechezie papież – Piotr naszych czasów – przypomniał fragment listu św. Piotra Do Rzymian. Zwrócił uwagę, że nieraz traktujemy stworzenie jak naszą własność, którą możemy wykorzystywać według swojego uznania i z której przed nikim nie będziemy musieli się rozliczać”. Św. Piotr „przypomina nam, że stworzenie jest wspaniałym darem, który Bóg złożył w nasze ręce”. Franciszek zwrócił uwagę na zerwaną komunię z Bogiem, czego skutki widzimy w degradacji środowiska przyrodniczego. Ludzka pycha, wykorzystując stworzenie, niszczy – dodał papież. Naruszyliśmy pierwotną jedność, doprowadziliśmy do skażenia stworzenia”.

papież w Papieskiej Akademii Nauk„Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” – przypomniał Franciszek na spotkaniu PAN i mówił, że „do naukowców, działających niezależnie od interesów politycznych, ekonomicznych czy ideologicznych, należy konstruowanie modelu kulturowego, aby stawić czoło zmianom klimatycznym i ich konsekwencjom społecznym”, zwrócił też uwagę na uzależnienie polityki od techniki i finansów, szukających jedynie zysku. „Mimo to nie traćmy nadziei” – mówił do naukowców, wśród których był Stephen Hawking.

W ekumenicznym spotkaniu w Malmo papież mówił o odpowiedzialności chrześcijan za ochronę stworzenia. „Nasz styl życia, nasze zachowanie muszą być zgodne z naszą wiarą” – stwierdził Franciszek. Dzień wcześniej w trakcie ekumenicznego nabożeństwa podkreślono wspólną odpowiedzialność luteran i katolików za środowisko naturalne oraz konieczność współpracy w dziedzinie ekologii. Obchody 500-lecia reformacji pokazują, że chrześcijanie cały czas muszą poszukiwać drogi do jedności. A jednym z wielu naglących dziś wyzwań jest solidarna troska wszystkich o wspólny dom.

papież Franciszek o miłosierdziuPublikujemy papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia obchodzony po raz 2 w Kościele katolickim razem z innymi Kościołami na świecie. Franciszek pisze w nim, że troska o wspólny dom jest uczynkiem miłosierdzia – „nowym dziełem miłosierdzia” (sic!). Papież zachęca nas tym samym do rachunku sumienia i skruchy, a wraz z nimi do konkretnego ekologicznego zadośćuczynienia i zmiany kursu”. To musi być przełożone na konkretne postawy i zachowania okazujące więcej szacunku dla stworzenia – pisze zdecydowanie Franciszek.

FranciszekPapież Franciszek zachęcał, aby nie tracić nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w działania na rzecz pokoju. Wśród pozytywnych wydarzeń roku 2015 Franciszek wymieniał sukces COP21 i pisał, że zanieczyszczenie wody i powietrza, masowa eksploatacja lasów, zniszczenie środowiska są często wynikiem obojętności człowieka wobec innych, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Podobnie zachowanie człowieka wobec zwierząt ma wpływ na jego relacje z innymi.

Papież na COP21W Keni i Nairobi papież mówił o nadchodzącym szczycie klimatycznym, o roli integracji miast przyjaznych dla środowiska i wszystkich mieszkańców, o nowych formach kolonializmu i globalizacji obojętności.  Franciszek nawiązuje do swojej encykliki i zauważa, że kryzys ekologiczny wymaga większej wrażliwości w relacji człowieka z naturą. Naszym obowiązkiem jest to, by przekazać jej piękno przyszłym pokoleniom oraz sprawiedliwie zarządzać jej darami – wskazał. Takie wartości są głęboko zakorzenione w afrykańskiej duszy – zauważył papież. W biurze ONZ w Nairobi Franciszek wypowiedział ważne słowa o porozumieniu na COP21.