Nasze działania

REFA prowadzi prowadzi i wpiera szereg działań na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz wszelkiego stworzenia. 

 

W dniu św. Franciszka z Asyżu, Patrona Ekologów w 2023 roku Ojciec Święty opublikował adhortację apostolską o kryzysie klimatycznym Laudate Deum (Pochwalony bądź Panie). Papież Franciszek przypomina, że świat potrzebuje sojuszy, które nie są przeciwko komuś, ale na korzyść wszystkich, nie dla własnych interesów ale dla interesów całego świata oraz by religie dawały w tym dobry przykład. Wśród nich najważniejszymi są dziś pokój i klimat. Oto obszerne omówienie tematu autorstwa Wojciecha Stawiany, eksperta Polskiej Izby Ekologii, współpracownika REFA.

Trudno w polskim Kościele przebić się z tematyką odpowiedzialności ekologicznej i klimatycznej. Wydana w dzień św. Franciszka 4.10.2023 r. adhortacja apostolska Laudate Deum jest w tym zadaniu ważnym orędziem. REFA zorganizowało cykl debat o jej głównych tematach oraz przygotowujemy monografię wieloautorską, która ma być kompleksowym komentarzem dokumentu, poszerzoną o polską perspektywę. Mamy też zapis naszych debat. Oto główna część krakowskiej debaty, która miała dwie części: analityczną, ekspercką oraz praktyczną, w której dominuje głos aktywistów, w tym zaangażowanych w REFA.

Twa nasze wrześniowe świętowanie Stworzenia - Season of Creation. Po raz ósmy REFA organizuje Czas dla Stworzenia. W tym roku szczególny, gdyż rozpoczął się Jubileusz Franciszkański. Na koniec będzie TYDZIEŃ ŚW. FRANCISZKA  i odpust naszego Patrona św. Franciszka z Asyżu. Oto najważniejsze informacje i zaproszenie do włączenia się w działania w Katowicach, Jeleśni, Radomsku i Krakowie. Warto też w swej wspólnocie, domu czy parafii wprowadzić w tym czasie modlitwę o nawrócenie ekologiczne dla katolików i wszystkich decydentów. Chcemy w ten sposób przygotować się na ogłoszenie drugiej części encykliki Laudato si’.

Adhortacja apostolska Laudate Deum to uszczegółowienie i uzupełnienie encykliki Laudato si’. Zdaniem papieża Franciszka brak zadowalającej reakcji z naszej strony wobec zachodzących zmian klimatycznych sprawia, że znaleźliśmy się blisko punktu krytycznego. Negacjoniści nie mają racji: globalne ocieplenie jest niewątpliwie skutkiem działalności człowieka. Zaangażowanie i troska o wspólny dom powinny wynikać również z wiary w Chrystusa. Jak przekonać do tych treści polskich katolików? Czy odpowiedzialność klimatyczna będzie częścią społecznego nauczania Kościoła? O tym rozmawialiśmy na naszych debatach.

Temat „Ekonomii wspólnego domu” powrócił w czasie ŚDM w Lizbonie, zatem przypominamy wywiad z dr. Stanisławem Jaromi OFMConv, przewodniczącym REFA, jaki przeprowadziła Małgorzata Bilska. Został on opublikowany w magazynie „Przewodnik Katolicki” nr 40/2022 s. 62 z rysunkowym portretem autorstwa A. Robakowskiej. Niestety myślenie o świecie jako wspólnym domie, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie jest powszechne, nawet w Kościele. Jaka jest zatem współczesna chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny? Warto przypomnieć to przed kolejnym Czasem dla Stworzenia.