Zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI, 265. następca Świętego Piotra, który zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Był ogłoszony Zielonym Papieżem – Green Pope. Szeroko rozumiana ekologia przyrody i człowieka leżała w centrum jego zainteresowań. Mówił: „Ziemia jest cennym darem Stwórcy, który nadał jej wewnętrzny porządek, dając nam tym samym wskazówki, którymi powinniśmy się kierować jako zarządzający Jego stworzeniem”. U nas znajdziecie jego liczne teksty w Bibliotece Laudato si’ i komentarze do głównych dokumentów. Warto je przypominać i czytać.

W słynnym wywiadzie Petera Seewalda z Benedyktem XVI pt. „Światłość świata” znajdujemy mocne wątki ekologiczne. „Na początku trzeciego tysiąclecia ludy Ziemi przeżywają przełom o dotychczas niewyobrażalnej skali – ekonomiczny, ekologiczny, społeczny. Naukowcy widzą najbliższe dziesięciolecie jako czas decydujący o przetrwaniu planety”. Tymi słowami Seewald rozpoczyna rozdział 6. swego wywiadu z papieżem i zauważa, iż taki apokaliptyczny ton pojawił się w przemówieniu Benedykta XVI do dyplomatów w Rzymie w styczniu 2010 r. i wcześniej w kazaniu w Fatimie. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego na temat wywiadu rzeki z Ojcem Świętym.

Zachęcamy do lektury encykliki papieża Benedykta XVI, która próbuje adaptować naukę społeczną Kościoła do wyzwań globalizującego się świata w dobie kryzysu. Podpisana 29 czerwca 2009 r. nosi tytuł „Miłość w prawdzie” (Caritas in veritate) i jest w niej również miejsce na kwestie związane z troską o środowisko” oraz na refleksję nad – jak to pięknie ujmuje Ojciec Święty – „stanem zdrowia ekologicznego planety”. Prezentujemy komentarz ojca Stanisława Jaromiego oraz rodział IV encykliki.

„Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic” – czytamy w orędziu Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Pokoju, obchodzony 1 stycznia 2010 r.  Tekst ten, zatytułowany Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia, jest jednocześnie najobszerniejszą wypowiedzią papieża na tematy związane z ekologią. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego dotyczący papieskiego orędzia. 

Orędzie papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju obchodzony 1 stycznia 2008 r. przynosi nam kolejną refleksję na tematy ekologiczne. Tekst nosi tytuł „Rodzina wspólnotą pokoju” i jest poświęcony obronie tradycyjnej wizji rodziny wobec licznych współczesnych zagrożeń. Jak pisze papież, pierwszą formą wspólnoty osób jest ta, którą tworzy miłość pomiędzy kobietą i mężczyzną, decydującymi połączyć się na zawsze i założyć nową rodzinę. Prezentujemy komentarz o. Stanisława Jaromiego wraz z wybranymi fragmentami orędzia Ojca Świętego.