W dniu św. Franciszka z Asyżu, Patrona Ekologów w 2023 roku Ojciec Święty opublikował adhortację apostolską o kryzysie klimatycznym Laudate Deum (Pochwalony bądź Panie). Papież Franciszek przypomina, że świat potrzebuje sojuszy, które nie są przeciwko komuś, ale na korzyść wszystkich, nie dla własnych interesów ale dla interesów całego świata oraz by religie dawały w tym dobry przykład. Wśród nich najważniejszymi są dziś pokój i klimat. Oto obszerne omówienie tematu autorstwa Wojciecha Stawiany, eksperta Polskiej Izby Ekologii, współpracownika REFA.

Trudno w polskim Kościele przebić się z tematyką odpowiedzialności ekologicznej i klimatycznej. Wydana w dzień św. Franciszka 4.10.2023 r. adhortacja apostolska Laudate Deum jest w tym zadaniu ważnym orędziem. REFA zorganizowało cykl debat o jej głównych tematach oraz przygotowujemy monografię wieloautorską, która ma być kompleksowym komentarzem dokumentu, poszerzoną o polską perspektywę. Mamy też zapis naszych debat. Oto główna część krakowskiej debaty, która miała dwie części: analityczną, ekspercką oraz praktyczną, w której dominuje głos aktywistów, w tym zaangażowanych w REFA.

Temat „Ekonomii wspólnego domu” powrócił w czasie ŚDM w Lizbonie, zatem przypominamy wywiad z dr. Stanisławem Jaromi OFMConv, przewodniczącym REFA, jaki przeprowadziła Małgorzata Bilska. Został on opublikowany w magazynie „Przewodnik Katolicki” nr 40/2022 s. 62 z rysunkowym portretem autorstwa A. Robakowskiej. Niestety myślenie o świecie jako wspólnym domie, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie jest powszechne, nawet w Kościele. Jaka jest zatem współczesna chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekonomiczny, społeczny i ekologiczny? Warto przypomnieć to przed kolejnym Czasem dla Stworzenia.

Adhortacja apostolska Laudate Deum to uszczegółowienie i uzupełnienie encykliki Laudato si’. Zdaniem papieża Franciszka brak zadowalającej reakcji z naszej strony wobec zachodzących zmian klimatycznych sprawia, że znaleźliśmy się blisko punktu krytycznego. Negacjoniści nie mają racji: globalne ocieplenie jest niewątpliwie skutkiem działalności człowieka. Zaangażowanie i troska o wspólny dom powinny wynikać również z wiary w Chrystusa. Jak przekonać do tych treści polskich katolików? Czy odpowiedzialność klimatyczna będzie częścią społecznego nauczania Kościoła? O tym rozmawialiśmy na naszych debatach.

ANTROPOCEN – czas, w którym żyjemy. Epoka człowieka i cywilizacji oraz licznych dylematów i paradoksów. Czas plastiku i betonu, odpadów i marnotrawstwa. Epoka nierówności społecznych i licznych kryzysów – to pierwsze zdania nowej publikacji REFA. Pod względem formatu, objętości i stylu nawiązuje ona do poprzednich książek „Patron ekologów” (2019) i „Czyńcie Ziemię kochaną!” (2021). Każdy tekst zaczynamy prezentacją autora a są to ks. Andrzej Draguła, Agnieszka Gałuszka, Dobrosława Wiktor-Mach, Zbigniew Wróblewski, Michał Wyrostkiewicz, Marcin Popkiewicz i o. Stanisław Jaromi. Oto fragmenty wstępu…