O nas

Święto Stworzenia to portal prowadzony przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu. Piszemy o ważnych problemach ekologicznych oraz zachęcamy do refleksji i podejmowania działań w oparciu o wartości etyczne.

Możesz wesprzeć Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, wpłacając dowolną kwotę na konto naszego stowarzyszenia: 62124022941111001005834137 PKO SA, tytułem „darowizna na cele statutowe”. REFA działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o stowarzyszeniach. Kwotę wpłaconej darowizny przeznaczymy na podstawową działalność statutową zwłaszcza na edukację ekologiczną oraz naszą działalność publicystyczną i informacyjną (w tym na rozwój naszego portalu). Kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu).

Nasz portal zadebiutował na Zielone Święta w maju 2012 r. z hasłem „Zielony chrześcijański portal na Zielone Świątki”. Jego twórcy i autorzy to członkowie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA.

Jesteśmy przekonani, że na religijnej mapie Polski wśród licznych inicjatyw brakowało dotychczas miejsca spotkania katolików zaangażowanych w ekologię i ochronę stworzenia. Nasz portal chce wypełnić tę lukę i prezentować chrześcijański głos w szeroko rozumianej problematyce ekologicznej.

Wśród głównych naszych obszarów tematycznych są: studium i popularyzacja nauczania Kościoła na tematy ekologiczne, chrześcijańska edukacja ekologiczna, kształtowanie właściwego wizerunku ekologa – katolika, popularyzowanie idei Święta Stworzenia oraz stylu życia respektujący ograniczenia społeczne i przyrodnicze, troska o energooszczędność w Kościele, rolnictwo ekologiczne i suwerenność żywnościowa.

REFA wzmocniło w ten sposób swą od 30 lat realizowaną misję wyrażoną w sloganie „być katolikiem wśród ekologów i ekologiem wśród katolików”. Prezentujemy zatem swoje wieloletnie doświadczenia i dokonania oraz projekty jak „Ogrody św. Franciszka”, „Mapę chrześcijańskich inicjatyw ekologicznych” czy kampanię „Czyńcie sobie ziemię kochaną!”
Liczne są zachęty do dobrowolnej konsumpcyjnej skromności jak „Ekologicznie, Zdrowo i Duchowo spędzę Boże Narodzenie!” czy kalendarz wielkopostny REFA tworzono wspólnie z czytelnikami przez 6 tygodni Wielkiego Postu 2014 zawierający codzienne inspiracje pod hasłem „Postnie, ekologicznie i duchowo…”

Na dzień kanonizacji Jana Pawła II 27.04.2014 przygotowaliśmy nową koncepcją graficzną naszego portalu. Teraz możecie o chrześcijańskiej ekologii czytać łatwo nie tylko na komputerze, ale i tabletach czy smartfonach.

Zapraszamy do współpracy, do komentowania tekstów na portalu oraz w mediach społecznościowych.

Walne zebranie REFA obradowało 23 kwietnia 2022 w Radomsku. Podsumowano ostatnie lata w działalności stowarzyszenia, gdy udało się zrealizować Szkołę Liderów Ekologii Integralnej, Bibliotekę Laudato si’, Czas dla Stworzenia, projekt ekocentrum REFA jako miejsca spotkania i formacji dla chrześcijańskich ekologów oraz liczne działania edukacyjne. Duże znaczenie mają dwie publikacje pokazujące różne wymiary ekologii integralnej w perspektywie franciszkańskiej oraz portal Święto Stworzenia. Wybrało też nowy zarząd na 3-letnią kadencję. Przewodniczącym został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi.

rafaRuch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu podsumowuje swoje działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu w roku 2021 i prezentuje swe działania i główne publikacje. Najważniejsze były Szkoła Liderów Ekologii Integralnej, przygotowanie propozycji centrum ekologii integralnej i transformacji ekologicznej klasztoru w Radomsku, zbudowanie Biblioteki Laudato si’ oraz przygotowanie się do obchodów 40-lecia REFA. Mimo trudności wywołanych pandemią sporo zdziałaliśmy w głoszeniu orędzia Laudato si’ i ekologii chrześcijańskiej. Prezentujemy sprawozdanie z działalności REFA w roku 2021

Walne zebranie REFA 27 kwietnia 2019 w Krakowie wybrało nowy zarząd na 3-letnią kadencję. Przewodniczącym został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi. Emilia Ślimko została ponownie skarbnikiem a Grzegorz Żero członkiem zarządu. Nowe osoby to Barbara Niedźwiedzka jako sekretarz oraz Anita Ganowicz-Bączyk. Podsumowano ważne lata w działalności stowarzyszenia, gdy udało się zrealizować eko-wioskę Laudato si’ w czasie ŚDM, Szkołę Liderów Ekologii Integralnej, Czas dla Stworzenia oraz liczne działania edukacyjne. Oto synteza aktywności REFA w ostatnich latach...