ksiazka

Fenomenalny ekopodręcznik dla uczniów i wychowawców. Mamy polskie wydanie książki Dzieci, los Ziemi leży w waszych rękach. Jest to publikacja o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia. „Ten podręcznik powinien służyć jako narzędzie, które pomaga odkrywać ślady Boga we wszelkim stworzeniu. On posłał nas na Ziemię, abyśmy tworzyli harmonijną z Nim relację. Kiedy źle traktujemy naturę i nadużywamy jej, wtedy źle traktujemy również samych siebie” – czytamy we wstępie. Zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją, wpisującą się w nauczanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato si’ i adhortacji Querida Amazonia.

W jubileuszowym roku poświęconym encyklice Laudato si’ warto pochylić się nad innymi publikacjami, które korespondują z tym, co pisze papież Franciszek w swym liście do wszystkich ludzi dobrej woli. Mam przed sobą barwną książkę skierowaną do uczniów. Jej autorem jest o. Juan Goicochea C., należący do Kongregacji Misjonarzy Kombonianów. Od wielu lat działa w Peru jako koordynator Komisji Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony Stworzenia. Wspiera rolników w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Efektem jego zaangażowania w wychowanie młodzieży jest książka Ninos, esta Tierra está en sus manos. W 2018 r. Księgarnia św. Jacka wydała jej polskie tłumaczenie: Dzieci, los Ziemi leży w waszych rękach. Podręcznik o sprawiedliwości, pokoju i ochronie stworzenia, nad którym czuwał ks. dr Robert Kaczmarek przy współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego oraz uczniów klas niemieckojęzycznych VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach. 

REFA poleca ekopodręcznik dla młodzieży i nie tylko

Książka podzielona jest na czternaście części poświęconych tematom ekologicznym i społecznym (np. woda, powietrze, surowce mineralne, śmieci, rasizm, prawa człowieka). Każda z nich przedstawia fakty naukowe i ciekawostki dotyczące danego tematu; następnie ukazuje perspektywę religijną, w tym liczne odniesienia do Pisma Świętego, encykliki Laudato si’ i innych znaczących tekstów, proponując odpowiednią modlitwę. Poszczególne części urozmaicone są zadaniami do wykonania (krzyżówki, wykreślanki, szarady). Podsumowaniem omawianych tematów są świadectwa życia osób, które działają w świecie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia (np. papież Franciszek, Severn Cullis-Suzuki, Malala Yousafzai). Książkę kończy zachęta, aby jej czytelnicy dołączyli do grona tych, którzy zmienią oblicze Ziemi na lepsze. Do podręcznika dołączono również przykłady konkretnych projektów, które można wdrożyć w szkołach lub lokalnych wspólnotach.

Dzieci, los Ziemi leży w waszych rękach to barwny podręcznik – dosłownie i w przenośni. Jest to książka przygotowana z myślą o młodych czytelnikach – kolorowa, pięknie ilustrowana, pełna ciekawych grafik i zdjęć. Autorzy nie szczędzili wysiłku, by zachęcić uczniów do aktywności. Wszystkie pytania problemowe i zadania mają na celu zmotywowanie czytelników do podjęcia namysłu nad tym, co szkodzi naszej planecie i jej stworzeniom oraz jak możemy odmienić świat. Przykłady zawarte w książce mają kształtować wrażliwość ekologiczną i społeczną młodzieży, a propozycje konkretnych działań mogą wspomóc zmianę zachowania w stosunku do przyrody, innych stworzeń i siebie samych. 

Podręcznik swoją barwną szatą odzwierciedla ducha Ameryki Południowej – żywiołowość i temperament jej mieszkańców oraz zapewne autora publikacji. Wiele przykładów i prezentowanych postaci może być czytelnikowi polskiemu obcych. Tym bardziej warto zapoznać się z tym, co dzieje się nie tylko na naszym lokalnym podwórku. 

bogate wnetrze

Niezaprzeczalną wartością tej książki jest jej interdyscyplinarny charakter – łączy myśl ekologiczną, społeczną, teologiczną; ukazuje problemy dzisiejszego świata z różnych perspektyw. To podejście pozwala spojrzeć na poruszaną problematykę oczami nauki i wiary, fides et ratio, co z kolei może pomóc w uzmysłowieniu młodzieży i wychowawcom, że nie żyjemy różnymi życiami w Kościele, szkole i życiu prywatnym; nie żyjemy w odmiennych światach, lecz w jednym środowisku, a nasze działania powinny być spójne i autentyczne w każdej chwili.

Ten podręcznik, mimo że w pierwszej kolejności skierowany jest do uczniów, zawiera interesujące pomysły dla wychowawców, katechetów i nauczycieli (nie tylko religii). Cennym elementem książki są propozycje modlitw dotyczących przyrody, ochrony środowiska i stworzenia, tolerancji i praw dzieci, których wciąż jest tak mało w naszych kościołach i szkołach. To wartościowe pomoce dydaktyczne, gotowe do zaadaptowania wśród dzieci i młodzieży – mogą posłużyć do skonstruowania ciekawych scenariuszy zajęć.

Warto sięgnąć po omawiany podręcznik, ponieważ – oprócz tego, że jest skarbnicą wiedzy – wspiera działania edukacyjne i wychowawcze, zachęca do zachowań prośrodowiskowych, do brania odpowiedzialności za otaczający świat i kształtowania stylu życia, o którym pisze papież Franciszek: „Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne działania” (LS 211). I dalej: „Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają w społeczeństwie ziarno dobra, które zawsze owocuje, niezależnie od tego, co można naocznie stwierdzić. Zapoczątkowują one w łonie tej ziemi dobro, które ma zawsze tendencję do rozprzestrzeniania się, czasami niedostrzegalnie. Ponadto praktyka tych zachowań przywraca nam poczucie godności, prowadzi ku doskonalszej głębi egzystencjalnej, pozwala nam doświadczyć tego, że warto iść przez ten świat” (LS 212).


Karolina Klinowska

Książkę można kupić w Księgarni św. Jacka.