• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Z okazji pierwszych urodzin encykliki Laudato si' Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu - REFA w niedzielę 19 czerwca 2016 zaprosił przyjaciół, sympatyków i krakowian na radosne świętowanie na Franciszkańskiej w Krakowie. Rozpoczęto o 11.00 Mszą dziękczynną w bazylice św. Franciszka a następnie był happening z czytaniem miastu i światu encykliki, prezentacja nowych ulotek REFA, otwarcie poświęconej jej wystawy z 12 głównymi tematami papieskiego dokumentu oraz debata o Laudato si' w Polsce - rok po jej ukazaniu się i miesiąc przed spotkaniem z Papieżem.

Mszy św. przewodniczył o. Stanisław Jaromi, szef REFA a nim przy ołtarzu dziękowali za encyklikę o. Zbigniew Świerczek, współzałożyciel REFA i o. Cordian Szwarc, szef projektu Siedem Aniołów. Obaj koncelebransi wystąpili również jako kaznodzieje prezentując różne aspekty franciszkańskiej encykliki.

Następnie przez 3 godziny czytaliśmy encyklikę naszemu miastu i całemu światu. Przesłanie Laudato si' zabrzmiało na franciszkańskim skwerku przed oknem papieskim pod pomnikowym miłorzębem japońskim. Czytali franciszkanie i dominikanie, starsi i młodsi, przedstawiciele organizacji ekologicznych i harcerze, mieszkańcy Krakowa i nasi goście... Happeningowi towarzyszyła prezentacja wystawy prezentującej główne tematy encykliki oraz nowych ulotek przygotowanych dla uczesntików Światowych Dni Młodzieży. Otwarliśmy też specjalny serwis w naszym portalu, gdzie popularyzujemy Laudato si’ i jej praktyczne zastosowania w codziennym życiu. Prosimy zatem o udostępnianie naszego serwisu: http://laudatosi.swietostworzenia.pl/

Ostatnią część spotkania poświęciliśmy rozmowie nt. naszych przygotowań do wizyty Papieża Franciszka w Polsce i możliwości podziękowania mu za ten wielki dokument. W debacie udział wzięli przedstawiciele różnych organizacji zaangażowanych w promocję stylu życia wg Laudato si' przed Światowymi Dniami Młodzieży...

Red. Ewa Szkurłat z Polskiego Radia w relacji medialnej zapisała niektóre nasze głosy: "Zielona” encyklika jest przełomowym głosem Kościoła. Mówi o problemie „nierówności” w dostępie do zasobów, na przykład wody w Afryce, głodu, marnowania żywności, „chciwej eksploatacji środowiska”. Wspomina też o globalnym ociepleniu, wylesianiu, ginięciu gatunków i zanieczyszczeniu środowiska… Laudato si' to list Papieża do świata, do ludzi dobrej woli oraz zaproszenie do rozmowy na tematy ekologiczne i o naszej odpowiedzialności za stworzenie. Każdy z nas jest częścią świata i każdy z nas ma na niego wpływ. Również niszczący.

"Zbrodnia przeciw naturze jest zbrodnią przeciw nam samym i grzechem przeciw Bogu" - m.in. te słowa czytali członkowie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. Tytuł dokumentu - Laudato si’ czyli „Chwała Tobie” albo „Pochwalony bądź” - pochodzi z Hymnu Stworzenia ułożonego przez św. Franciszka z Asyżu.

"Chcieliśmy zwrócić uwagę przechodniów na jej znaczenie, nie tylko dla Kościoła" - mówi o. Stanisław Jaromi z REFA. "To niezwykły dokument. Daje nowy, niezwykle ambitny i twórczy projekt ekologii, papież nazywa to ekologią integralną, gdzie każe nam budować nowe relację nie tylko z bliźnimi, nie tylko ze światem stworzonym, ale również zadbać o ekologię swoją, o duchowość osobistą, która nie izoluje się od problemów świata, ale wprost przeciwnie, jest uważna na potrzeby ziemi".

 

Radia Kraków w audycji EKOSPOTKANIA przekazało 4 minutową relację z naszego święta. Z o. Stanisławem Jaromi i o. Zbigniewem Świerczkiem rozmawiała red. Ewa Szkurłat.

1000 Characters left