• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

ogrodyJak zagospodarować zielone otoczenie w sposób oszczędny, niebanalny i przyjazny środowisku? Jak chronić dziką przyrodę w naszej okolicy? Naszą odpowiedzią są Ogrody Świętego Franciszka. Chcemy nie tylko chronić, ale i komponować zieleń, inspirując się naturą i lokalną kulturą, we współpracy projektantów, wolontariuszy, wspólnoty i przyszłych użytkowników ogrodu. Projekt Ogrody Świętego Franciszka jest propozycją aktywnej ochrony i opieki nad miejscami przyrodniczo cennymi. Projekt kierujemy do zainteresowanych grup osób, wspólnot, lokalnych leaderów, stowarzyszeń i instytucji.

W projekcie REFA wyróżniliśmy 2 rodzaje takich ogrodów OŚF: komponowany i naturalny. W ogrodzie komponowanym tworzymy takie miejsca od początku, zgodnie z zasadami kompozycji i sztuki ogrodowej. W ogrodach naturalnych (por. ang. nature gardens), chronimy to, co już cenne jest w naszym otoczeniu.

ogrody-refa

Ogrody Świętego Franciszka mają na celu otwarte i odpowiedzialne spojrzenie na otaczającą przestrzeń i środowisko, inspirowaną głębokim chrześcijańskim nauczaniem. Nasze cele chcemy realizować we wspólnym działaniu na rzecz tego, co dookoła.

W REFA stworzyliśmy grupę projektową, której zadaniem jest kontakt ze wspólnotą na każdym etapie realizacji. Oferujemy także pomoc w profesjonalnym przygotowaniu projektu i kosztorysu prac. Naszym celem jest także pozyskanie funduszy na realizację kolejnych ogrodów.

Przesłanie brzmi jasno: jako chrześcijanie musimy aktywnie włączyć się w ochronę środowiska i w tworzenie odpowiedzialnego społeczeństwa. Zapraszamy do współpracy!

Materiały informacyjne i strona internetowa projektu są częścią kampanii społecznej: "Czyńcie sobie Ziemię kochaną"

Gravatar
Jacek Pospiszyl
ogród Franciszka
Proszę o przysłanie mi broszury o projektowaniu ogrodu św Franciszka . Chciałbym namówić mego Proboszcza aby zgodził się zagospodarować fragment trawnika w sąsiedztwie kościoła . Mieszkam w Gliwicach . Czy są dostępne również jakieś fundusze na ten cel ?

1000 Characters left