• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.


Kazanie-Franciszka-do-ptakow2W lecie 1213 r. na umbryjskiej równinie w Piandarca między Cannarą a Bevagnią 14 km od Asyżu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – kazanie Brata Franciszka do ptaków. Dokładnie w jego 800-tną rocznicę REFA włącza się w hymn wdzięczności dla naszych „skrzydlatych braciszków” i przystępuje do kampanii przeciwko zabijaniu w Polsce dzikich ptaków. Oto najstarszy zapis owego słynnego kazania napisany w 1228 r. przez franciszkanina Tomasza z Celano: „Ptaki, bracia moi, winniście bardzo chwalić Stworzyciela i zawsze Go kochać, bo On dał wam pióra na odzienie, skrzydła do latania, i wszystko, co wam było potrzebne. Uczynił was szlachcicami pośród stworzeń i użyczył wam pobytu w czystej przestrzeni powietrza. Chociaż nie siejecie i nie żniwujecie, to jednak On sam bez waszej troski dba o was i wami rządzi.”

I jak dodaje średniowieczny autor „na owe słowa ptaki przedziwnie wyrażały swoją radość: wyciągały szyje, rozpościerały skrzydła, otwierały dzioby i patrzyły na niego. On zaś, przechodząc przez środek, szedł tam i z powrotem, tuniką dotykając ich główek i ciał. Wreszcie pobłogosławił im i uczyniwszy nad nimi znak krzyża, pozwolił im odlecieć na inne miejsca. A święty ojciec poszedł dalej drogą, razem ze swoimi towarzyszami, cieszył się i dziękował Bogu, że wszystkie stworzenia czczą Go w uległym wyznaniu.”

Choć w tej relacji nie trudno znaleźć nawiązania do biblijnych psalmów czy liturgicznych kantyków całość jest oryginalna: do dobrze znanych hierarchicznych relacji stworzenia wobec Stwórcy wprowadza relacje horyzontalne łączące wszystkie stworzenia. To one z czasem zaowocują wielką ideą franciszkańskiego braterstwa kosmicznego. Dla św. Franciszka z Asyżu świat przyrody jest po prostu dobry – ponieważ został stworzony przez Boga. Ptaki nazywane są przez niego „szlachcicami wśród stworzeń”, którym Bóg przeznaczył mieszkanie w czystym powietrzu i którymi się opiekuje.

W postrzeganiu flory i fauny jest widoczny charakterystyczny dla średniowiecza symbolizm widoczny na przykład, gdy biografowie zauważają, że najbardziej lubił skowronki, na których przykładzie ukazywał cechy doskonałego zakonnika, zwracając uwagę na ich „skromne odzienie”, niewybredność w pokarmie a jednocześnie chęć przebywania na niebie i wyśpiewywania chwały Boga.

Wiemy jednak, że to wszystko nie było wynikiem spekulacji, ale wielu dni i nocy spędzonych na łonie przyrody, wśród skał i lasów, na modlitwie, pokucie i uwielbieniu Boga. Jest swoistym zwierciadłem ukazującym zarówno Franciszkową fascynację bogactwem i wspaniałością życia, jak też realnym przeżywaniem tajemnicy zbawienia.

Jednak najbardziej oryginalny wydaje się nowy kontekst - czyż ktoś przed Franciszkiem głosił kazania do ptaków? Dobrze pokazał to Giotto na słynnym fresku w górnej bazylice św. Franciszka w Asyżu. Ilustrując owo kazanie pokazał przyglądającego mu się zdumionego franciszkanina w szarym habicie. Franciszek szokował przed 800 laty ale przecież i dziś towarzyszy mu niezrozumienie i zdumienie.

Czy podobne niezrozumienie i zdumienie wywołuje dziś postulat zakazu zabijania dzikich ptaków? można zapytać inaczej: czy ktoś zna jakieś uzasadnione powody, aby zabijać dzikie ptaki? Wiele spośród nich to gatunki coraz rzadsze, a przy okazji polowań – jak się okazuje – wprowadza się do środowiska olbrzymie ilości ołowiu, które kumulują się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą zarówno dla człowieka, jak i dzikich zwierząt, w tym gatunków chronionych.

Może doczekamy czasów, że niezrozumienie i zdumienie będzie wywoływać określanie polowań na dzikie ptaki jako sport czy hobby? Wspieramy ogólnopolską kampanię o żywe ptaki. Niech Żyją!

o. Stanisław Jaromi

 

 

 

 

 

1000 Characters left