• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Zielony Zeszyt REFA 2006: Rosnąć można tylko z ziemi...Zielony Zeszyt REFA 2006: Rosnąć można tylko z ziemi...Nasze kolejne Zielone Zeszyty poświęciliśmy ekologicznej i duchowej myśli Sergiusza Riabinina. Te dwa tomiki przedstawiają analizę owych wątków u lubelskiego przyrodnika, jego najważniejsze teksty oraz ich aplikację do potrzeb pedagogicznych i warsztatowych.
Pierwszy Zeszyt nosi tytuł "Rosnąć można tylko z ziemi... Duchowość świata według Sergiusza Riabinina". W jego wstępie redaktor Zeszytu wyjaśnia nasze zainteresowanie osobą Profesora. "Riabinin - biolog i poeta, nauczyciel akademicki i przewodnik duchowy, stale szukający harmonii w nauce, sztuce, religii i w życiu. Jego twórczość nadal zajmuje ważne miejsce wśród naszych intelektualnych i duchowych inspiracji.


Urodził się za wcześnie i umarł za wcześnie. Przed laty był często niezrozumiany i odrzucany. W czasach PRL-u jego odwaga w myśleniu, pisaniu i działaniu nie zyskiwała mu popularności, a jego holistyczne widzenie świata nie było rozumiane przez współczesnych.
Czy dziś rozumiemy je lepiej? Chyba tak.
Ostatnie 20 lat przeorało nasze patrzenie na świat, na środowisko w którym żyjemy. On nadal uczy nas umiejętności dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, religią i polityką."
Owo przekonanie o aktualności stawianych przez Sergiusza Riabinina kwestii widać z każdej stronicy naszej publikacji. Nie ograniczamy się jednak do samej prezentacji dorobku Profesora z Lublina. Jego pytania stawiamy na nowo i wzbogaceni o współczesną wiedzę formułujemy nowe odpowiedzi adekwatne do problemów naszego czasu. A nawet próbujemy "profesorskie kwestie" przełożyć na język szkolnych zajęć lekcyjnych.
Owocem owego wysiłku jest drugi Zeszyt: "Rosnąć można tylko z ziemi... Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina".
Zatem podwójny Zielony Zeszyt REFA 2006 powinien zainteresować nauczycieli, katechetów i wszystkich poszukujących prezentacji duchowego sposobu patrzenia na kwestie ekologiczne.

1000 Characters left