• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Zielony Zeszyt REFA 2006: Rosnąć można tylko z ziemi...Zielony Zeszyt REFA 2006: Rosnąć można tylko z ziemi...Nasze kolejne Zielone Zeszyty poświęciliśmy ekologicznej i duchowej myśli Sergiusza Riabinina. Te dwa tomiki przedstawiają analizę owych wątków u lubelskiego przyrodnika, jego najważniejsze teksty oraz ich aplikację do potrzeb pedagogicznych i warsztatowych.
Pierwszy Zeszyt nosi tytuł "Rosnąć można tylko z ziemi... Duchowość świata według Sergiusza Riabinina". W jego wstępie redaktor Zeszytu wyjaśnia nasze zainteresowanie osobą Profesora. "Riabinin - biolog i poeta, nauczyciel akademicki i przewodnik duchowy, stale szukający harmonii w nauce, sztuce, religii i w życiu. Jego twórczość nadal zajmuje ważne miejsce wśród naszych intelektualnych i duchowych inspiracji.


Urodził się za wcześnie i umarł za wcześnie. Przed laty był często niezrozumiany i odrzucany. W czasach PRL-u jego odwaga w myśleniu, pisaniu i działaniu nie zyskiwała mu popularności, a jego holistyczne widzenie świata nie było rozumiane przez współczesnych.
Czy dziś rozumiemy je lepiej? Chyba tak.
Ostatnie 20 lat przeorało nasze patrzenie na świat, na środowisko w którym żyjemy. On nadal uczy nas umiejętności dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, religią i polityką."
Owo przekonanie o aktualności stawianych przez Sergiusza Riabinina kwestii widać z każdej stronicy naszej publikacji. Nie ograniczamy się jednak do samej prezentacji dorobku Profesora z Lublina. Jego pytania stawiamy na nowo i wzbogaceni o współczesną wiedzę formułujemy nowe odpowiedzi adekwatne do problemów naszego czasu. A nawet próbujemy "profesorskie kwestie" przełożyć na język szkolnych zajęć lekcyjnych.
Owocem owego wysiłku jest drugi Zeszyt: "Rosnąć można tylko z ziemi... Konspekty lekcji i warsztatów ekologicznych inspirowanych myślą Sergiusza Riabinina".
Zatem podwójny Zielony Zeszyt REFA 2006 powinien zainteresować nauczycieli, katechetów i wszystkich poszukujących prezentacji duchowego sposobu patrzenia na kwestie ekologiczne.

1000 Characters left