• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

W Warszawie 16 lutego 2023 miało miejsce spotkanie laureatów Nagrody im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego przyznawanej osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce. Wśród nich laureata z 2015 r. o. dr Stanisława Jaromi. Tym razem podczas uroczystej gali w Domu Arcybiskupów Warszawskich nagrodę za rok 2022 wręczono Januszowi Bylińskiemu, działaczowi NSZZ RI „Solidarność” i Duszpasterstwa Rolników, organizatorowi pierwszych dożynek, byłemu ministrowi rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Oto nasza relacja…

Wszystkich powitał kard. Kazimierz Nycz jako gospodarz miejsca i wyraził radość z dzisiejszego wydarzenia. Wspominając kard. Stefana Wyszyńskiego powiedział, że przed wojną powierzono mu duszpasterstwo ziemian i rolników, jednak „w pewnym momencie misja ta została mu zabrana, miał bowiem przed wojną dość nowoczesne poglądy, co nie wszystkim ziemianom się wówczas podobało”. Wspominając postać i zaangażowanie patrona Nagrody, bp. Romana Andrzejewskiego, wskazał, że „problemy rolnictwa w latach 80. były zupełnie inne niż aktualne. Jedno na pewno jest jednak wspólne – troska o duchowość człowieka, który pracuje w rolnictwie. Ta głęboka troska o duchowość powinna trwać”.

W gali udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i świata nauki, biskupi i księża zaangażowani w duszpasterstwo rolników, osoby związane z rolniczą Solidarnością, dotychczasowi laureaci Nagrody. Gratulacje od prezydenta Andrzeja Dudy przekazał Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP, a list od marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytała wicemarszałek Małgorzata Gosiewska. List przesłał także premier Mateusz Morawiecki. Głos zabrał również minister rolnictwa, a gratulacje przesłali m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, abp Józef Michalik i bp Szymon Stułkowski.

Laudację wygłosił dr hab. Rafał Łatka z IPN. „Jestem przekonany, że nagroda trafia w dobre ręce, a sam laureat jest symbolem naturalnego, organicznego związku między Kościołem a wsią” – mówił historyk. Janusz Byliński nagrodzony został za inspirację, projekt i organizację pierwszych i następnych dożynek w ostatnim dziesięcioleciu panowania komunizmu w Polsce. Kapituła docenia również jego zaangażowanie w rozwój Duszpasterstwa Rolników na terenie kraju. Pomogło to przetrwać zdelegalizowanemu w stanie wojennym Związkowi „Solidarności” rolników. Na szczególne uznanie zasługuje zorganizowanie, wspólnie z rolnikami z mazowieckiego Zakroczymia, pierwszej Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników. W stanie wojennym wspólnota ta stała się ośrodkiem niezależnej kultury, kształcenia i pomocy dla represjonowanych rolników, członków „Solidarności”. W wolnej Polsce Janusz Byliński aktywnie włączył się w pracę na rzecz zmian na polskiej wsi. Sprawował ważne funkcje państwowe, m.in. jako minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz organizator i prezes Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego i strefy przemysłowej na Mazowszu.

Na początku Gali wręczono stypendia im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego. Wraz z ustanowioną w 2004 roku Nagrodą Fundacja „Solidarna Wieś” przyznaje i wręcza stypendia dla młodych ludzi z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, którzy pokonując szczególne przeciwności podejmują trud zdobywania wiedzy. Łączą ambicję z poczuciem społecznych powinności, uczestnicząc w działaniach kulturalnych czy charytatywnych w swojej szkole i otoczeniu. Postępują w zgodzie z przesłaniem Patrona stypendium, ks. bp. Romana Andrzejewskiego. W tym roku stypendystami zostali: Krystian Janiuk, uczeń Liceum ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Krasnymstawie oraz Błażej Morzycki z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza we Włocławku.  

Nagrodę w postaci statuetki symbolizującej kłosy zboża po raz pierwszy przyznano w 2005 r., a jej pierwszym laureatem został prof. Andrzej Stelmachowski. Wśród laureatów są też  m.in. kard. Józef Glemp, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, Roman Kluska, prof. Alojzy Szymański, Zespół „Mazowsze” czy NSZZ RI „Solidarność”, abp Henryk Hoser i szef REFA o. dr Stanisław Jaromi. Wyróżnienie przyznawane jest osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju kulturalnego i gospodarczego rolnictwa, wsi i małych miast w Polsce.

Jak co roku, gali towarzyszyło duże zainteresowanie medialne. Wielu uczestników na ręce o. Stanisława składało podziękowanie za franciszkańskie zaangażowanie, działania na rzecz ekologii integralnej, zdrowej żywności i właściwego rozwoju polskiej wsi.

Warto wspomnieć słowa o. Stanisława Jaromi dla Radia Watykańskiego: „Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, który zainicjowali kiedyś moi współbracia, wśród nich bł. Zbigniew Strzałkowski, męczennik z Peru, jest niedocenianym jeszcze darem w Kościele w Polsce. Oni zaczęli, a my kontynuujemy. Przez tyle lat pokazuje się to, co najlepsze w społecznym nauczaniu Kościoła, co najlepsze w tradycji franciszkańskiej w relacji do świata stworzenia”. Relacja zob. https://swietostworzenia.pl/o-nas/media-o-nas/633-nagroda-dla-o-stanislawa-jaromi-za-konsekwentna-prace-dla-ekologii-polski