• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

O spotkaniu Konferencji Biskupów Europy o Laudato si’ w Monachium i jego głównych tematach pisze specjalnie dla nas uczestnik konferencji, filozof, prof. UAM Cezary Kościelniak. Nasz ekspert i autor analizy tematów adhortacji Laudate Deum opublikowanej w ostatniej książce REFA zwraca uwagę na temat kościelnego greenwashingu i prezentuje polską obecność na konferencji. Zgłasza też swoje propozycje rozwoju tematów ekologicznych i klimatycznych w polskim Kościele postulując utworzenie profesjonalnego think-tanku zajmującego się ekologią chrześcijańską i współpracującego z podobnymi inicjatywami w świecie.

Watykan wybuduje instalację agrowoltaiczną czyli fotowoltaikę na terenie używanym rolniczo i ogrodniczo. Ma ona w pełni pokryć zapotrzebowanie Stolicy Apostolskiej na energię elektryczną. Zdecydował o tym papież Franciszek, który ogłosił to w liście apostolskim pt. „Fratello Sole” nawiązującym do Pieśni Stworzeń św. Franciszka. Projekt ten ma też znaczenie świadectwa, jakie daje Państwo Watykańskie, które jest obecnie najbardziej przyjaznym środowisku państwem świata. Realizuje postulaty ekoencykliki Laudato si’ oraz przygotowuje też jubileusz 800-lecia powstania hymnu Brata Franciszka.

Zaczął rok 2 jubileuszu franciszkańskiego, po 800-leciu Reguły św. Franciszka i jasełek w Greccio z udziałem licznej reprezentacji rodziny franciszkańskiej odbyła się 5 stycznia 2024 r. na górze Alwernia we Włoszech uroczystość otwarcia obchodów osiemsetnej rocznicy otrzymania stygmatów przez św. Franciszka (1224-2024). Zaś w 2025 r. skończy 800 lat „Pieśń słoneczna” do której bezpośrednio odwołuje się papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Jak dobrze przygotować się do tych wydarzeń? Do kogo zwrócić o pomoc? Gdzie przyjechać na świętowanie? Wszystko przeczytacie na naszym portalu…

Kolejna rocznica podpisania społecznej i ekologicznej encykliki Laudato si’ to okazja, aby wyrazić swój głos i sprzeciw wobec słabego w Polsce chrześcijańskiego zaangażowania w budowanie świata jako wspólnego gościnnego domu dla wszystkich. Prezentujemy treść listu liderów Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA, Wspólnot Laudato si’, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, Kongresu Katoliczek i Katolików oraz zaangażowanych chrześcijan z różnych inicjatyw i środowisk, duchownych i świeckich. Zapraszamy do włączenia się, medialnego nagłośnienia i wdrażania projektu ekologii integralnej w życie!