• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Zaczął rok 2 jubileuszu franciszkańskiego, po 800-leciu Reguły św. Franciszka i jasełek w Greccio z udziałem licznej reprezentacji rodziny franciszkańskiej odbyła się 5 stycznia 2024 r. na górze Alwernia we Włoszech uroczystość otwarcia obchodów osiemsetnej rocznicy otrzymania stygmatów przez św. Franciszka (1224-2024). Zaś w 2025 r. skończy 800 lat „Pieśń słoneczna” do której bezpośrednio odwołuje się papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Jak dobrze przygotować się do tych wydarzeń? Do kogo zwrócić o pomoc? Gdzie przyjechać na świętowanie? Wszystko przeczytacie na naszym portalu…

Obecni byli wszyscy ministrowie generalni, przedstawiciele FZŚ i międzynarodowej konferencji franciszkańskiej braci i sióstr Trzeciego Zakonu. W pamięci kronikarza utkwiły niektóre momenty tego dnia. Najpierw niskie chmury, które od rana spowijały górę, gdzie znajduje się sanktuarium położone na „surowej skale” (por. Dante): to zachęta, aby wejść na chwilę w szczególną relację między Franciszkiem a Jezusem w okresie Wielkiego Postu 1224 r., czego kulminacją był dar stygmatów otrzymanych 17 września. Miała miejsce celebracja liturgiczna nosząca tytuł „Z ran nowe życie”, składająca się z trzech części: w drugiej części nastąpiła procesja do kaplicy stygmatów i otwarcie drzwi świętych. Z ran: tych fizycznych i wewnętrznych, z którymi Franciszek wstępował na Alwernię tamtego lata, dwa lata przed swoją śmiercią; tych, które dał mu Pan, upodabniając go do Niego (odciskając radość i ból w jego ciele i jego sercu); tych naszych czasów (wojny, kryzys ekologiczny, nasilające się nacjonalizmy…); tych, które każdy nosi w sobie. Jedynie powierzając te rany większej Miłości, można otrzymać życie. Nowe życie.

Na koniec wszyscy obecni otrzymali kopię „chartula”, cennej pamiątki po Franciszku i jego pobycie na Alwerni: podobnie jak brat Leon, jesteśmy pobłogosławieni przez Franciszka (Benedicat tibi Dominus et custodiat te); mamy jego Uwielbienie Boga najwyższego, aby żyć życiem wiodącym do uwielbienia i służby „z wielką pokorą”. W Polsce centralne uroczystości są planowane w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zaś w 2025 r. skończy 800 lat „Pieśń słoneczna”, w której św. Franciszek z Asyżu stworzenia nazywa siostrami i braćmi, i do której bezpośrednio odwołuje się papież Franciszek w encyklice Laudato si’. Z tej racji Federacja Europy Środkowo-Wschodniej Franciszkanów powołała komitet ds. organizacji jubileuszu jednego z najbardziej znanych i lubianych tekstów literatury chrześcijańskiej.

Głównym celem działalności komitetu będzie przygotowanie w 2025 r. centralnych uroczystości jubileuszowym w Kalwarii Pacławskiej. Ponadto zespołowi zlecono koordynację lokalnych obchodów oraz wydarzeń towarzyszących i prowadzących do tej uroczystości. Zadaniem komitetu będzie też: promocja medialna powyższych wydarzeń, ukazanie aktualności orędzia świętego Franciszka, autora ‘Pieśni słonecznej’ i patrona ekologów oraz promowanie franciszkańskiej myśli ekologicznej, ochrony stworzenia i klimatu.

„Komitet pod przewodnictwem o. Stanisława Jaromi podejmie współpracę z jurysdykcjami należącymi do FEMO i ich klasztorami, z Komisją ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia tejże federacji oraz stosownymi instytucjami i dziełami” – czytamy w piśmie nominacyjnym.

W skład komitetu weszli ponadto: o. Krzysztof Hura, kustosz sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, o. Dariusz Wiśniewski z Kołobrzegu, wieloletni misjonarz na Bliskim Wschodzie i znawca duchowości franciszkańskiej, o. Andrzej Zalewski z Zamościa, szef rekonstrukcji kościoła Franciszkanów i twórca franciszkańskiego muzeum, o. Łukasz Gora z Lublina, student KNS i współpracownik mediów franciszkańskich oraz o. Jan Maria Szewek, znany dziennikarz i autor licznych programów telewizyjnych i radiowych.

„Pieśń słoneczną” albo inaczej „Pochwałę stworzeń” św. Franciszek z Asyżu ułożył rok przed swoją śmiercią, kiedy był już prawie całkowicie niewidomy. Wszystkie stworzenia nazywa swoim rodzeństwem – siostrami i braćmi, ponieważ wszystkie one, podobnie jak człowiek mają tego samego Ojca – Boga Stworzyciela. Asyżanin „we wszystkim co piękne, widział Najpiękniejszego; dzięki śladom zostawionym w rzeczach wszędzie znajdował Umiłowanego, ze wszystkiego robiąc sobie drabinę, po której wstępował na spotkanie Tego, który cały jest godny pragnienia” (Życiorys większy, IX, 1).

Przełożeni rodziny franciszkańskiej w obchodach rocznicy powstania Pieśni słonecznej upatrują szansę „radykalnej zmiany w naszej relacji ze stworzeniem, polegającej na tym, by stan posiadania zastąpić troską o nasz wspólny dom”. „Troska o wspólny dom bez zatroszczenia się o dom wewnętrzny, o nasze serce, nie jest właściwą drogą: niezbędne jest równoczesne nawrócenie zarówno ekologiczne, jak i integralne, ponieważ ‘kryzys ekologiczny jest wezwaniem do głębokiego wewnętrznego nawrócenia’” – jednocześnie przypominają zapis z „zielonej” encykliki.

Jms/REFA