• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

W Watykanie w ostatnich tygodniach przed publikacją ekoencykliki wyraźne zielone poruszenie. Znacząca była konferencja w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk pt. „Chronić Ziemię i godność ludzkości. Moralne aspekty zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju”, gdzie szukano konsensusu co do tego, że zrównoważony rozwój jest zgodny z wartościami głównych tradycji religijnych i wymaga zwracania uwagi na najsłabszych. Gospodarz spotkania bp Marcelo Sánchez Sorondo cytował Papieża i ogłaszał, że encyklika jest gotowa i przygotowywane są jej tłumaczenia, a zostanie ona ogłoszona pod koniec maja lub na początku czerwca.

W siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Ogrodach Watykańskich 28.04.2015 r. odbyło się seminarium o moralnych aspektach zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju pt. Protect the Earth, Dignify Humanity. The Moral Dimensions of Climate Change and Sustainable Humanity. Udział wzięli zwierzchnicy religijni, ludzie nauki i osobistości polityczne z całego świata, włącznie z szefami państw, w tym sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon. W swym wspólnym oświadczeniu wskazują oni na żywotną rolę światowych religii w tej ważnej dziedzinie. Podkreślają że „wszystkie te tradycje głoszą wrodzoną godność każdej jednostki, związaną z dobrem wspólnym całej ludzkości. Głoszą też piękno i dobro świata naturalnego, widząc w nim cenny dar powierzony naszej wspólnej trosce, którą uważają za nasz moralny obowiązek”.

W deklaracji wydanej na zakończenie czytamy: „Powodowane przez człowieka zmiany klimatyczne to rzeczywistość stwierdzona naukowo, a ich zdecydowane łagodzenie jest dla ludzkości moralnym i religijnym nakazem”. Zwraca się w niej uwagę, że na skutki zmian klimatycznych, takich jak susze, cyklony czy podnoszenie się poziomu morza, narażeni są szczególnie ubodzy. Świat posiada środki techniczne i finansowe, by złagodzić zmiany klimatyczne i położyć kres skrajnej nędzy przez zastosowanie rozwiązań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym niskowęglowych systemów energetycznych. Okazją, być może już ostatnią, by podjąć decyzje w tej sprawie, będzie tegoroczny szczyt klimatyczny w Paryżu. Kraje bogate winny pomóc biedniejszym, jak to zresztą przyrzekły. Chodzi tu o realizację uzgodnionych globalnych celów zrównoważonego rozwoju. Obejmują one – przypomniano w deklaracji – likwidację skrajnego ubóstwa, zapewnienie wszystkim dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, zdrowej wody i energii nieszkodliwej dla środowiska oraz współpracę w zwalczaniu handlu ludźmi i wszelkich form nowoczesnego niewolnictwa.

Gospodarzem spotkania był kanclerz Papieskiej Akademii Nauk bp Marcelo Sánchez Sorondo. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego mówił: „Papież powiedział, że encyklika jest gotowa i przygotowywane są jej tłumaczenia, a zostanie ona ogłoszona pod koniec maja lub na początku czerwca. Sekretarz generalny ONZ wyraził mu za to wdzięczność i ogromne zadowolenie. Również bowiem to spotkanie ma być wsparciem dla papieskiego dokumentu, wnosząc argumentację specyficznie naukową, bo encyklika nie będzie mogła jej dać, ponieważ ma styl duszpasterski. Są zatem dwa aspekty. Jeden to ten, który pochodzi z Biblii. Człowiek jest stróżem stworzenia, które ma rozwijać w sposób nieszkodliwy dla środowiska, jak dziś mówimy. Pisał już o tym Paweł VI w Populorum progressio. Oznacza to rolnictwo odpowiadające na rzeczywiste potrzeby wyżywienia ludzi oraz wiele innych rzeczy. A z drugiej strony jest sytuacja Ziemi, którą opisują głównie nauki ścisłe i społeczne”.
Przed rozpoczęciem owej konferencji miało miejsce spotkanie Papieża Franciszka z sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkali się w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Ogrodach Watykańskich. Ban Ki-moon mówił później: „Z Papieżem Franciszkiem odbyłem właśnie owocną i szeroko zakrojoną konwersację. Jestem pełen uznania dla Jego Świątobliwości oraz wszystkich obecnych tu liderów religijnych i naukowych za podnoszenie świadomości pilnej potrzeby promowania zrównoważonego rozwoju, jak też zajęcia się kwestiami klimatycznymi. Łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do ich następstw są konieczne, by wykorzenić skrajną nędzę, zmniejszyć nierówności i zapewnić zrównoważony rozwój ekonomiczny”.
Oto krótka relacja wideo z tego spotkania: https://youtu.be/5vB2tYI9zpQ
red.