• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

VI Franciszkański obóz ekologiczny REFA odbył się w dniach 16-26.07.2001 w Ukcie na Mazurach.

Jego celem była integralna edukacja młodzieży obejmująca przekaz wartości chrześcijańskich, treści ekologicznych oraz wiedzy przyrodniczej. Inaczej mówiąc, była to próba doświadczenia chrześcijańskiej wspólnoty - wspólnoty między nami nawzajem, między nami a Bogiem oraz między nami a całym stworzeniem. Próba, jak się wydaje, całkiem udana, gdyż zainteresowanie uczestnictwem w obozie znacznie przekroczyło założony limit 25 osób.

Atrakcyjny przyrodniczo i kulturowo teren pozwolił na zrealizowanie różnorodnego programu obejmującego m.in. wycieczki w rezerwatach przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego, poznanie klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie, spływ kajakowy Dolną Krutynią, rajd rowerowy z odwiedzinami Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Popielnie, odwiedziny w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (z możliwością zabawy z małym wilkiem, lisem czy skunksem).

Ramy programu dnia stanowiły: codzienna ranna Msza św. z rozważaniem Słowa Bożego i wieczorne medytacyjne nabożeństwa eksponujące franciszkańskie elementy w duchowości chrześcijańskiej.

Obóz prowadził o. Stanisław Jaromi wraz z animatorami: Agnieszką Jalowską z AM we Wrocławiu, Krzysztofem Wojciechowskim z KUL, o. Michałem Staszakiem i br. Romanem Humenskim z WSD. W realizacji programu obozu pomagali pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego na czele z dyr. Grzegorzem Wagnerem i dr Alicją Kruszelnicką oraz uczestnicy Harcerskiego Ruchu Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu z jego wodzem hm. Dariuszem Morsztynem.