biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Wzywamy wszystkich do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu – napisali Franciszek i Bartłomiej we wspólnej deklaracji z 25.05.2014 r. w Jerozolimie. Mówiąc o „uprawnionej różnorodności”, zachęcją do wspólnego działania na rzecz likwidacji głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów oraz budowania społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się zepchnięty na margines.


Obszerny 10-punktowy dokument braterskie spotkanie Ojca Świętego i Patriarchy Ekumenicznego osadza w kontekście historycznym i nazywa „nowym i niezbędnym krokiem na drodze do jedności”. Uznając wyniki dotychczasowego dialogu, mówi o „uprawnionej różnorodności” oraz o obowiązku dawania wspólnego świadectwa miłości Boga wobec wszystkich ludzi. Polem tej służby jest zwłaszcza obrona godności osoby ludzkiej na każdym etapie jej życia i świętości rodziny opartej na małżeństwie, krzewienie pokoju i dobra wspólnego. Autorzy dokumentu wymieniają tu „sprawy głodu, ubóstwa, analfabetyzmu, niesprawiedliwego podziału zasobów” i piszą: „naszym obowiązkiem jest dążenie do wspólnego budowania sprawiedliwego i humanitarnego społeczeństwa, w którym nikt nie czuje się wykluczony ani zepchnięty na margines”.

Ekologii poświęcony jest punkt 6. dokumentu. Oto jego pełna treść:

Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rodziny ludzkiej zależy również od tego, jak chronimy – z roztropnością i współczuciem, sprawiedliwością i uczciwością – dar stworzenia, który powierzył nam nasz Stwórca. Dlatego ze skruchą uznajemy niesprawiedliwe obchodzenie się z naszą planetą, co jest równoznaczne z grzechem w oczach Boga. Potwierdzamy raz jeszcze naszą odpowiedzialność i obowiązek krzewienia poczucia pokory i umiarkowania, tak aby wszyscy odczuwali potrzebę szanowania stworzenia i jego troskliwej ochrony. Wspólnie zobowiązujemy się działać na rzecz podnoszenia świadomości odnośnie do zarządzania stworzeniem. Wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia sposobów życia mniej rozrzutnego i skromniejszego, okazując mniej chciwości i większą hojność na rzecz ochrony świata Bożego i pożytku Jego ludu.

Obaj hierarchowie podkreślili też pilną potrzebę skutecznej współpracy chrześcijan dla zapewnienia prawa do publicznego wyrażania swej wiary, sprawiedliwego ich traktowania i krzewienia tego, co chrześcijaństwo nieustannie wnosi do współczesnego społeczeństwa i kultury. Zachęcili wszystkich chrześcijan do popierania prawdziwego dialogu z judaizmem, islamem i innymi tradycjami religijnymi, dodając, że obojętność i wzajemna nieznajomość siebie mogą doprowadzić wyłącznie do nieufności, a niekiedy wręcz do konfliktów.

W tym kontekście Franciszek i Bartłomiej wyrazili niepokój o sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie i o ich prawo do bycia pełnoprawnymi obywatelami swych ojczyzn oraz przekonanie, że nie broń, ale dialog, przebaczenie i pojednanie są jedynymi środkami do osiągnięcia pokoju.

Warto dodać, że to już kolejny taki wspólny głos głowy Kościoła katolickiego i duchowego zwierzchnika światowego prawosławia. Dwanaście lat wczęsniej 10 czerwca 2002 r. w Wenecji Jan Paweł II i Bartłomiej I podpisali wspólną deklarację o ochronie dzieła stworzenia.

 

o. Stanisław Jaromi

Pełny tekst deklaracji dostępny na: vatican.va.