• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

Pośród wszystkich roślin w ogrodzie róża zajmuje miejsce szczególnie. Od wieków człowiek sadził ją w swoich ogrodach, od wieków też poszukiwał jej nowych form i odmian. Róża nieodłącznie związana jest z czerwcem, kiedy zakwita w całej okazałości, przepychu, barwie i olśniewa wspaniałym zapachem.  Co decyduje o jej niesłabnącym fenomenie, który trwa nieprzerwanie od kilku tysięcy lat? Dzisiaj, oprócz szlachetnych mieszańców i odmian róż warto powrócić do tych starszych, a także naturalnych i dzikich form.

Warto spojrzeć na środowisko przyrodnicze miasta w szerszym, globalnym kontekście. W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu.

O koncepcji „Ogrodów Świętego Franciszka” można przeczytać na stronie chrześcijańskich ekologów. Jak piszą autorzy z REFA, w projekcie przewiduje się 2 warianty takich ogrodów: naturalny i komponowany, tj. zakładający ochronę zastanej, dzikiej przyrody w naszym otoczeniu albo kreowanie pięknych założeń ogrodowych i niewielkich terenów zieleni. Odpowiednio zakomponowane mogłyby służyć społeczności i przyrodzie, angażować bardziej wspólnotę do działania w ogrodowym i ładnym otoczeniu. Zatem dwa podejścia, „ochroniarskie” i komponowane, zgodnie ze słowami świętego. Warto przyjrzeć się im bliżej i poszukać analogii w naszych ogrodach i parkach, które w każdej opoce wyrażają nie tylko obecne trendy, mody, ale i panujący stosunek do przyrody. Sam św. Franciszek oczywiście ogrodnikiem nie był, ale miał niezwykłą wrażliwość na świat przyrody oraz genialne intuicje, które mogą pomóc nam w kształtowaniu przestrzeni.

W największe mrozy, kiedy krajobraz pokryty jest grubą warstwą puchu i lodu, warto pomyśleć o zimowym dokarmianiu ptaków. Wzbogaci to nasz ogród o liczną i barwną grupę ptaków z najbliższej okolicy. Dokarmianie jest znakomitą okazją do podglądania ich zwyczajów i rozpoznawania gatunków. Istotną kwestią jest wybór pożywienia oraz przygotowanie miejsca do karmienia.

Piękno przestrzeni zarzuconychZnudzeni ofertą masowo odwiedzanych miejsc i pocztówkowych kurortów warto poszukać alternatywnych celów swoich wakacyjnych podróży. Często są to miejsca po prostu odmienne, mało poznane, związane z lokalną tożsamością i społecznością. Przyciągają turystów pragnących doświadczyć niezwykłej historii utrwalonej w krajobrazie, dziedzictwie techniki, architekturze, kulturze i w przyrodzie, która spontanicznie wkracza tam, gdzie człowiek zakończył swoją działalność.