• szczyt klimatyczny z REFA
 • slajd jaromi book
 • slajd pope cop24
 • slajd ekolist
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • sljad uwaznosc
 • Na początku grudnia do Katowic na Szczyt Klimatyczny ONZ przyjedzie ponad 20 tys. ludzi ze wszystkich krajów świata. Możesz być i Ty! Dołącz do nas!
 • Żyjemy w czasach wielkiego renesansu myśli franciszkańskiej. Ona pomaga dziś Kościołowi odpowiedzieć na najtrudniejsze wyzwania współczesności...
 • Franciszek do katolickich ekologów z całego świata mówił, że polecenie, jakie Pan Bóg skierował do św. Franciszka, by odbudował jego dom, można odczytać także w sensie ekologicznym. Dziś bowiem w ruinie jest nasza planeta, która pilnie potrzebuje naprawy. Ponownie zwrócił uwagę na pilną potrzebę ekologicznego nawrócenia, zmiany stylu życia i konsumpcji i wspólnych działań na rzecz ekologii integralnej.
 • Polscy biskupi w sprawach ekologicznych mówią głosem Papieża Franciszka. Wielokrotnie cytując encyklikę Laudato si’ przedstawiają swój punkt widzenia w głównych tematach ekologicznych na czele ze smogiem i ochroną klimatu oraz podają katalog grzechów ekologicznych. Na koniec dziękują tym, którzy od lat zabiegają o ochronę środowiska...
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • Bycie w uważnej obecności, to robienie miejsca na to, co jest i jakie jest, w danym momencie. To postawa, która może leczyć serca, relacje i daje nadzieję, na tworzenie lepszego świata.

Pośród wszystkich roślin w ogrodzie róża zajmuje miejsce szczególnie. Od wieków człowiek sadził ją w swoich ogrodach, od wieków też poszukiwał jej nowych form i odmian. Róża nieodłącznie związana jest z czerwcem, kiedy zakwita w całej okazałości, przepychu, barwie i olśniewa wspaniałym zapachem.  Co decyduje o jej niesłabnącym fenomenie, który trwa nieprzerwanie od kilku tysięcy lat? Dzisiaj, oprócz szlachetnych mieszańców i odmian róż warto powrócić do tych starszych, a także naturalnych i dzikich form.

Warto spojrzeć na środowisko przyrodnicze miasta w szerszym, globalnym kontekście. W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu.

O koncepcji „Ogrodów Świętego Franciszka” można przeczytać na stronie chrześcijańskich ekologów. Jak piszą autorzy z REFA, w projekcie przewiduje się 2 warianty takich ogrodów: naturalny i komponowany, tj. zakładający ochronę zastanej, dzikiej przyrody w naszym otoczeniu albo kreowanie pięknych założeń ogrodowych i niewielkich terenów zieleni. Odpowiednio zakomponowane mogłyby służyć społeczności i przyrodzie, angażować bardziej wspólnotę do działania w ogrodowym i ładnym otoczeniu. Zatem dwa podejścia, „ochroniarskie” i komponowane, zgodnie ze słowami świętego. Warto przyjrzeć się im bliżej i poszukać analogii w naszych ogrodach i parkach, które w każdej opoce wyrażają nie tylko obecne trendy, mody, ale i panujący stosunek do przyrody. Sam św. Franciszek oczywiście ogrodnikiem nie był, ale miał niezwykłą wrażliwość na świat przyrody oraz genialne intuicje, które mogą pomóc nam w kształtowaniu przestrzeni.

W największe mrozy, kiedy krajobraz pokryty jest grubą warstwą puchu i lodu, warto pomyśleć o zimowym dokarmianiu ptaków. Wzbogaci to nasz ogród o liczną i barwną grupę ptaków z najbliższej okolicy. Dokarmianie jest znakomitą okazją do podglądania ich zwyczajów i rozpoznawania gatunków. Istotną kwestią jest wybór pożywienia oraz przygotowanie miejsca do karmienia.

Piękno przestrzeni zarzuconychZnudzeni ofertą masowo odwiedzanych miejsc i pocztówkowych kurortów warto poszukać alternatywnych celów swoich wakacyjnych podróży. Często są to miejsca po prostu odmienne, mało poznane, związane z lokalną tożsamością i społecznością. Przyciągają turystów pragnących doświadczyć niezwykłej historii utrwalonej w krajobrazie, dziedzictwie techniki, architekturze, kulturze i w przyrodzie, która spontanicznie wkracza tam, gdzie człowiek zakończył swoją działalność.