• slajd nowa strona liderow
 • slajd REFA na COP24
 • slajd list COP24
 • slajd konf saveguarding2018
 • slajd na karuzele 2018 w3
 • slajd wywiad sj wiez
 • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
 • W dniach 3-15 grudnia 2018 w Katowicach odbywał się Szczyt Klimatyczny ONZ. Nie zabrakło obecności Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu pokazującej chrześcijańską perspektywę w duchu Laudato si’ i przesłanie Patrona Ekologów św. Franciszka.
 • „Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach” - piszą ekolodzy-chrześcijanie do uczestników COP24
 • Naukowcy, intelektualiści i duchowni nawołują do aktywnego i opartego na osiągnięciach nauki działania w sprawie ograniczenia globalnych zmian klimatu.
 • Budujemy sieć kontaktów, szkolimy się, w jaki sposób współpracować na rzecz stworzenia i co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć świadomość katolików w tematach ochrony przyrody, środowiska i klimatu. Szkoła liderów ekologii integralnej jest do tego szansą...
 • "Mamy ekosystemy unikalne w skali całej Unii Europejskiej. Winniśmy je traktować jako rodzaj dziedzictwa, które zostawiły nam poprzednie generacje. Nie możemy ich podporządkować czyimś interesom. Myślę chociażby o najcenniejszym lesie nizinnym, czyli Puszczy Białowieskiej. Te skarby to także jeden z cenniejszych lasów niskogórskich: Puszcza Karpacka. To największa niezmeliorowana rzeka w Europie: Wisła razem z dopływami" - mówi o. Stanisław Jaromi w rozmowie ze Zbigniewem Nosowskim.

Pośród wszystkich roślin w ogrodzie róża zajmuje miejsce szczególnie. Od wieków człowiek sadził ją w swoich ogrodach, od wieków też poszukiwał jej nowych form i odmian. Róża nieodłącznie związana jest z czerwcem, kiedy zakwita w całej okazałości, przepychu, barwie i olśniewa wspaniałym zapachem.  Co decyduje o jej niesłabnącym fenomenie, który trwa nieprzerwanie od kilku tysięcy lat? Dzisiaj, oprócz szlachetnych mieszańców i odmian róż warto powrócić do tych starszych, a także naturalnych i dzikich form.

Warto spojrzeć na środowisko przyrodnicze miasta w szerszym, globalnym kontekście. W miastach żyje obecnie ponad połowa ludzkości, a w następnych dziesięcioleciach liczba ich mieszkańców wzrośnie dwukrotnie. Wraz z procesem urbanizacji zwiększa się presja na środowisko przyrodnicze i zanika różnorodność biologiczna. Badania szwedzkich naukowców pokazują, że istnieje szansa na odwrócenie tego trendu.

O koncepcji „Ogrodów Świętego Franciszka” można przeczytać na stronie chrześcijańskich ekologów. Jak piszą autorzy z REFA, w projekcie przewiduje się 2 warianty takich ogrodów: naturalny i komponowany, tj. zakładający ochronę zastanej, dzikiej przyrody w naszym otoczeniu albo kreowanie pięknych założeń ogrodowych i niewielkich terenów zieleni. Odpowiednio zakomponowane mogłyby służyć społeczności i przyrodzie, angażować bardziej wspólnotę do działania w ogrodowym i ładnym otoczeniu. Zatem dwa podejścia, „ochroniarskie” i komponowane, zgodnie ze słowami świętego. Warto przyjrzeć się im bliżej i poszukać analogii w naszych ogrodach i parkach, które w każdej opoce wyrażają nie tylko obecne trendy, mody, ale i panujący stosunek do przyrody. Sam św. Franciszek oczywiście ogrodnikiem nie był, ale miał niezwykłą wrażliwość na świat przyrody oraz genialne intuicje, które mogą pomóc nam w kształtowaniu przestrzeni.

W największe mrozy, kiedy krajobraz pokryty jest grubą warstwą puchu i lodu, warto pomyśleć o zimowym dokarmianiu ptaków. Wzbogaci to nasz ogród o liczną i barwną grupę ptaków z najbliższej okolicy. Dokarmianie jest znakomitą okazją do podglądania ich zwyczajów i rozpoznawania gatunków. Istotną kwestią jest wybór pożywienia oraz przygotowanie miejsca do karmienia.

Piękno przestrzeni zarzuconychZnudzeni ofertą masowo odwiedzanych miejsc i pocztówkowych kurortów warto poszukać alternatywnych celów swoich wakacyjnych podróży. Często są to miejsca po prostu odmienne, mało poznane, związane z lokalną tożsamością i społecznością. Przyciągają turystów pragnących doświadczyć niezwykłej historii utrwalonej w krajobrazie, dziedzictwie techniki, architekturze, kulturze i w przyrodzie, która spontanicznie wkracza tam, gdzie człowiek zakończył swoją działalność.