Dzień ZiemiPochwała stworzeń”, zwana też „Hymnem stworzenia” lub „Pieśnią słoneczną”, to najbardziej znany tekst św. Franciszka z Asyżu. Napisany w 1224 r. jest wielkim wezwaniem do braterstwa powszechnego i dał tytuł ekologicznej encyklice Papieża Franciszka. Nasze wykonanie zostało nagrane 31 marca 2021 r. w ogrodzie franciszkańskiego klasztoru w Radomsku. Jest recytacja tekstu w wykonaniu młodych oraz zespół muzyczny Ichtis wyśpiewujący pieśń Brata Franciszka. Całość stanowi franciszkańską część multimedialnego maratonu #OnePeopleOnePlanet, realizowanego w ramach tegorocznego Dnia Ziemi – Earth Day 2021.

Przypomnijmy: encyklikę Laudato si’ możemy czytać jako nowy Hymn stworzenia Ojca Świętego Franciszka pisany przez Papieża razem ze św. Franciszkiem i w jego duchu. Początek jest jednoznaczny:  „Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami»” [LS 1].

Widok na klasztor Franciszkanów w Radomsku

Projekt powstał na zaproszenie narodowych koordynatorów Młodzieży Franciszkańskiej we Włoszech (Gioventù Francescana d'Italia), aby włączyć się we franciszkańską część multimedialnego maratonu #OnePeopleOnePlanet i tym samym przygotować polski program na tegoroczne międzynarodowe obchody Dnia Ziemi. Pomysł polegał na wykonaniu „Hymnu stworzenia” św. Franciszka w różnych językach i w przyrodzie typowej dla danego kraju. Czekaliśmy zatem na kwitnące wiosenne drzewa, ale wiosna w tym roku się opóźnia. Na szczęście ostatni dzień marca był ciepły i słoneczny.

Nagranie Pochwały Stworzenia na Dzień Ziemi

Przybyli nasi recytatorzy: Nikola Bus, Antonina Fajkowska, Zuzanna Kowalczyk, Daria Rząsowska, Filip Malicki oraz Jakub Radziejewski. Opieką pedagogiczną i przygotowaniem młodych aktorów do występu zajęła się mgr Małgorzata Siarka. Zaangażował się zespół Ichtis w składzie: Beata Hebda – skrzypce, Wojciech Kwapiński – gitara, Teresa Kwapińska, Elżbieta Duda-Fajkowska i Anna Pietras – śpiew, oraz gościnnie: Małgorzata Siarka – flet. Operatorem kamer i producentem był Mateusz Dolniak. Całość koordynował o. Stanisław Jaromi OFMConv, który zaproponował wykorzystanie tłumaczenia tekstu o. Andrzeja Zająca OFMConv. Nagranie wykonano w ogrodzie franciszkańskiego klasztoru w Radomsku 31 marca 2021 r. w ramach projektu „Czyńcie Ziemię kochaną” Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA).

Nagranie Pochwały Stworzenia w klasztorze w Radomsku

Warto przypomnieć, że dla Ojca Świętego św. Franciszek z Asyżu „jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością”, który „pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych”. Św. Franciszek chciał, abyśmy w Bogu widzieli przede wszystkim Ojca każdego z nas i całego stworzenia. Zapraszał nas też do odnowienia relacji z bliźnimi oraz z całą przyrodą. Papież zaprasza nas do kontemplacji stworzenia, wsłuchiwania się w jego głosy oraz rozpoznawania samego siebie w relacji z nim. Zatem „Dostrzeganie wszelkiego stworzenia, śpiewanie hymnu na cześć jego istnienia to radosne życie w miłości Boga i w nadziei”.

Pochwała Stworzenia w wykonaniu uczniów w Radomsku

„Pochwała stworzeń” św. Franciszka to wspaniałe dzieło kultury włoskiej i franciszkańskiej z 1224 r. Kilkanaście miesięcy przed śmiercią, już prawie niewidomy Franciszek uwielbia Boga razem z całym stworzeniem, które nazywa: „bratem”, „siostrą”, ziemię „matką”. Nawet śmierć to „siostra” a każdy bliźni „siostrą” i „bratem”.
Czy to uniwersalne braterstwo franciszkańskie czeka na swych współczesnych interpretatorów?.. 

Zapraszamy do słuchania: