W dniach 1-6.08.2023 odbędą się w Lizbonie kolejne Światowe Dni Młodzieży. To spotkania młodych katolików, odbywające się co kilka lat zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II organizowane w formie religijnego festiwalu. Najważniejsze w programie jest spotkanie młodych ze świata z Papieżem. W 2016 odbyły się w Krakowie. I wtedy i w tym roku mają etap przygotowawczy, potem spotkania w diecezjach portugalskich i finalny czas z Papieżem Franciszkiem. Czas przygotowania ma formułę LISTEN - DREAM - RISE UP i trzy konkretne tematy: ekologię integralną, przyjaźń społeczną i orędzie Bożej Miłości. Co zawiera?

Papież w orędziu do młodych napisał: „Drodzy młodzi, marzę o tym, byście podczas ŚDM mogli na nowo doświadczyć radości spotkania z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Po długim okresie rozłąki i izolacji – z Bożą pomocą – odkryjemy w Lizbonie radość braterskiego uścisku pomiędzy narodami i pokoleniami, uścisku pojednania i pokoju, uścisku nowego misyjnego braterstwa! Niech Duch Święty rozpali w waszych sercach pragnienie powstania i radość wspólnego wędrowania w stylu synodalnym, odrzucając fałszywe granice. Czas na powstanie jest teraz! Powstańmy w pośpiechu! I tak, jak Maryja, nieśmy w sobie Jezusa, by móc głosić Go wszystkim! W tym pięknym okresie waszego życia, idźcie naprzód i nie odkładajcie tego, co Duch może w was dokonać! Z serca błogosławię waszym marzeniom i waszej drodze.”

Zatem jak Maryja słuchamy Słowa Bożego, wstajemy i ruszamy w drogę. Pontyfikat papieża Franciszka przedstawił kilka tematów, które są bliskie sercom młodych ludzi. Wskazują one na konkretne, praktyczne sposoby budowania misyjnego Kościoła: ekologia integralna, przyjaźń społeczna, wspólnota oraz Boża Miłość i Miłosierdzie.

W miejscach spotkań Rise Up Komitet Organizacyjny ŚDM prosi parafię goszczącą o dostarczenie materiałów na budowę „domu”, który młodzi ludzie będą wspólnie budować w ciągu trzech dni. Każdego ranka, zespół animatorów zaprasza młodych ludzi do zapisania na kolorowych kartkach swoich „marzeń” związanych z tematem dnia, a następnie przyczepienia ich do domu. Kolor kart będzie nawiązywał do tematu dnia:

Kolor zielony reprezentuje ekologię i symbolizuje otaczający nas świat. Zostaną one umieszczone na ścianach domu. Kolor żółty reprezentuje przyjaźń społeczną i symbolizuje radość ze spotkania i wspólnoty. Zostaną one przymocowane do drzwi i okien, miejsc relacji. Kolor czerwony reprezentuje Miłosierdzie i świadczy o miłości Jezusa, który umarł za nas i przebaczył nam nasze grzechy; zostaną one przymocowane do dachu, jako zwieńczenie konstrukcji. Ta dynamika pokaże młodym ludziom, jak wszyscy mogą budować świat jako Wspólny Dom.

Film Rise Up prezentujący temat ekologii integralnej zob.

Info o całym projekcie oraz kolejne filmy prezentujące tematy zob. https://www.lisboa2023.org/en/rise-up   

Co z kościelnego projektu zostało przekazane młodym w Polsce można zobaczyć na https://sdmpolska.pl/aktualnosci/297,tematy-spotkan-rise-up