• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

1 września 2022 Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu na początek Czasu dla Stworzenia – Season of Creation zaprasza nad rzekę Odrę na NABOŻEŃSTWO O NAWRÓCENIE EKOLOGICZNE. REFA – odpowiadając na zaproszenie Papieża Franciszka – uczestniczy w celebracji Czasu Stworzenia od 2015 i po raz ósmy zaprasza do organizowania ekowydarzeń w duchu orędzia Laudato si’. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla zatruwanych rzek, płonących lasów i niszczonych ekosystemów.

1 września w czwartek o 17.00 spotkamy się, aby w duchu encykliki Laudato si’ razem ze św. Franciszkiem z Asyżu oraz Maryją Panną Królową Nieba i Ziemi dziękować Bogu za całe stworzenie, przepraszać za nasze grzechy i modlić się o miłosierdzie dla nas i świata całego.

Modlitwie będzie przewodniczyć franciszkanin o. Stanisław Jaromi, a spotkanie przygotowują wspólnoty Laudato si’ z Droszkowa, Zaboru i Zielonej Góry.

Miejsce spotkania: Milsko, gmina Zabór (20 km na wschód od Zielonej Góry, przy przeprawie promowej).

Następnie o 18.00 zapraszamy do miejscowego kościoła na Mszę św. za wszystkich skrzywdzonych przez grzechy ekologiczne i o odnowę naszej relacji z rzeką i całym Stworzeniem

Towarzyszyć nam będą słowa Papieża Franciszka z orędzia na Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 1.09.2022. Powtarza w nim: „Pragnę prosić, w imię Boga, wielkie firmy wydobywcze – górnicze, przemysłu ropy naftowej, leśnicze, nieruchomości, agrobiznesowe – o zaprzestanie niszczenia lasów, mokradeł i gór, o zaprzestanie zanieczyszczania rzek i mórz, o zaprzestanie zatruwania ludzi i środków spożywczych”.

Czas dla Stworzenia obchodzimy we wrześniu i październiku, jego punktem centralnym jest święto św. Franciszka z Asyżu. To szczególny okres ekumenicznej modlitwy i działań całej społeczności chrześcijańskiej na rzecz Ziemi, naszego domu. REFA – odpowiadając na zaproszenie Papieża Franciszka – uczestniczy w jego celebracji od 2015 r. i proponuje szereg tekstów pomocnych w jego przeżywaniu. Cieszy nas, że włącza się coraz więcej organizacji i wspólnot głoszących franciszkańskie orędzie Laudato si’ i Fratelli tutti.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania na rzecz ochrony przyrody, środowiska i klimatu. W tym roku szczególnie chcemy modlić się za wszystkich zaangażowanych w realizację ekologii integralnej w świecie, o odnowę relacji z przyrodą i ubogimi w świecie oraz ratunek dla zatruwanych rzek, płonących lasów i niszczonych ekosystemów.

Dobry i łaskawy Boże, Ty wzywasz nas do solidarności z ofiarami katastrof ekologicznych, zmian klimatycznych i destrukcji naturalnego środowiska. Wiemy, że Ziemia stanie się naszym domem dopiero wówczas, gdy zechcemy szanować i troszczyć się o całą „wspólnotę życia” oraz gdy pokornie potrafimy być wiernym swojemu powołaniu w tej wspólnocie; kiedy podejmiemy działania dla ochrony i odnowy systemów życia; gdy rzeczywiście zadbamy o zrównoważony rozwój dla wszystkich. Prosimy, przemień nasze serca! Napełnij je pragnieniem Twojego Królestwa, w którym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.