• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

Franciszkańska wspólnota w RIO+20Przy okazji tegorocznej konferencji ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, w Rio de Janeiro pojawiła się licznie franciszkańska wspólnota z całego świata. Przez kilkanaście dni zakonnicy modlili się, studiowali i dyskutowali na najbardziej palące tematy i wyzwania współczesnego świata.