• fratelli
  • przyroda
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Konflikty o miejsca przyrodniczo cenne wg ankiety REFA
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.

Franciszkańska wspólnota w RIO+20Przy okazji tegorocznej konferencji ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi, w Rio de Janeiro pojawiła się licznie franciszkańska wspólnota z całego świata. Przez kilkanaście dni zakonnicy modlili się, studiowali i dyskutowali na najbardziej palące tematy i wyzwania współczesnego świata.