• Riabinin
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • ksizka
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Czyńcie Ziemię kochaną! – nowa książka REFA

pope-COP21-malePapież w Keni i Nairobi mówił o nadchodzącym szczycie klimatycznym, o roli integracji miast przyjaznych dla środowiska i wszystkich mieszkańców, o nowych formach kolonializmu i globalizacji obojętności.  Papież nawiązuję do swojej encykliki i zauważa, że kryzys ekologiczny wymaga większej wrażliwości w relacji człowieka z naturą. - Naszym obowiązkiem jest to, by przekazać jej piękno przyszłym pokoleniom oraz sprawiedliwie zarządzać jej darami - wskazał. - Takie wartości są głęboko zakorzenione w afrykańskiej duszy - zauważa papież. W biurze w Nairobi ONZ Franciszek wypowiedział ważne słowa o porozumieniu na COP21.

kosciol-ekologia-CCZaangażowanie w ochronę środowiska nie jest domeną partii zielonych, a przejawem chrześcijaństwa, mówił papież. Zachęcał, aby w otaczającym świecie przyrody, widzieć twórcze działanie Boga. Pracę Stwórcy nieustannie ożywiającego stworzenie. Franciszek wyjaśnia, że odpowiedzią na stworzenie jest nasza praca, aby "strzec je", unikając postawy "właścicieli stworzenia". Aby odnaleźć się w roli mądrych zarządców i gospodarzy. Następnie podkreślił, że zangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest naszą odpowiedzialnością. Przestrzegał przed byciem "chrześcijaninem, który nie troszczy się o świat stworzony".

Jak realizować rolnictwo bez szkodzenia środowisku? Co zrobić, żeby uprawianie ziemi było jej strzeżeniem? – pytał Papież Franciszek rolników i zachęcał, by odnaleźć na nowo miłość do ziemi jako «matki», by strzec ziemi, zawierając z nią przymierze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg, źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej oraz by tworzyć rolnictwo socjalne o ludzkim obliczu, na co składają się mocne, żywotne więzi między człowiekiem a ziemią. Bo Ziemia daje nam owoce, ale ma też dla nas wartość: ziemia chroni nasze zdrowie, jest siostrą i matką, która nas leczy i uzdrawia.

Współczesne wyzwania ekologiczne, przesłanie Laudato si’ oraz tematyka synodu o Amazonii znalazły się wśród tematów wywiadu dla włoskiego dziennika La Stampa. W rozmowie przeprowadzonej 6.08.2019 Papież Franciszek mówił m. in. o tonach plastiku zebranych przez rybaków, topniejących lodowcach na Grenlandii, znikających wyspach na Pacyfiku. Pytany o to, czego najbardziej się boi, jeśli chodzi o przyszłość planety, wskazał na zniknięcie bioróżnorodności, pojawienie nowych śmiertelnych chorób i wyniszczenie natury, które może doprowadzić do śmierci ludzkości. W tym kontekście wskazał na znaczenie synodu dla Amazonii.

Papież Franciszek 1.01.2015 skierował do całego świata życzenia pokoju oraz specjalne orędzie, w którym  apeluje o przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wyzysku człowieka przez człowieka. Pokazuje zatem nowe formy niewolnictwa, ich przyczyny oraz konkretne środki zaradcze. A odpowiedzią na "globalne niewolnictwo" winno być budowanie "globalnej solidarności"; trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność, bowiem zdaniem Franciszka jedną z głównych przyczyn niewolnictwa jest obojętność i powszechna bierność wobec tego zjawiska.