• Szczyt klimatyczny NY 2019 karuzela
  • boska ziemia karuzela
  • czas dla stworzenia
  • Karuzela e learning2
  • patron ekologow
  • Orędzie papieskie mówi o trzech wartości moralnych: uczciwości, odpowiedzialności i odwagi. Ma formę wideo-przesłania.
  • To przewodnik po relacjach ze stworzeniem, który po raz pierwszy w Polsce porządkuje tematykę wzajemnych relacji Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i całą szeroko rozumianą ekologią.
  • REFA po raz piąty organizuje w Polsce CZAS DLA STWORZENIA - SEASON OF CREATION i zaprasza do modlitwy o odpowiedzialne działania dla ochrony przyrody, środowiska i klimatu.
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • 40 lat temu papież Jan Paweł II na prośbę przyrodników i ekologów ogłosił św. Brata Franciszka patronem ekologów.

kosciol-ekologia-CCZaangażowanie w ochronę środowiska nie jest domeną partii zielonych, a przejawem chrześcijaństwa, mówił papież. Zachęcał, aby w otaczającym świecie przyrody, widzieć twórcze działanie Boga. Pracę Stwórcy nieustannie ożywiającego stworzenie. Franciszek wyjaśnia, że odpowiedzią na stworzenie jest nasza praca, aby "strzec je", unikając postawy "właścicieli stworzenia". Aby odnaleźć się w roli mądrych zarządców i gospodarzy. Następnie podkreślił, że zangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest naszą odpowiedzialnością. Przestrzegał przed byciem "chrześcijaninem, który nie troszczy się o świat stworzony".

Współczesne wyzwania ekologiczne, przesłanie Laudato si’ oraz tematyka synodu o Amazonii znalazły się wśród tematów wywiadu dla włoskiego dziennika La Stampa. W rozmowie przeprowadzonej 6.08.2019 Papież Franciszek mówił m. in. o tonach plastiku zebranych przez rybaków, topniejących lodowcach na Grenlandii, znikających wyspach na Pacyfiku. Pytany o to, czego najbardziej się boi, jeśli chodzi o przyszłość planety, wskazał na zniknięcie bioróżnorodności, pojawienie nowych śmiertelnych chorób i wyniszczenie natury, które może doprowadzić do śmierci ludzkości. W tym kontekście wskazał na znaczenie synodu dla Amazonii.

Papież Franciszek 1.01.2015 skierował do całego świata życzenia pokoju oraz specjalne orędzie, w którym  apeluje o przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wyzysku człowieka przez człowieka. Pokazuje zatem nowe formy niewolnictwa, ich przyczyny oraz konkretne środki zaradcze. A odpowiedzią na "globalne niewolnictwo" winno być budowanie "globalnej solidarności"; trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność, bowiem zdaniem Franciszka jedną z głównych przyczyn niewolnictwa jest obojętność i powszechna bierność wobec tego zjawiska.

Jak realizować rolnictwo bez szkodzenia środowisku? Co zrobić, żeby uprawianie ziemi było jej strzeżeniem? – pytał Papież Franciszek rolników i zachęcał, by odnaleźć na nowo miłość do ziemi jako «matki», by strzec ziemi, zawierając z nią przymierze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg, źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej oraz by tworzyć rolnictwo socjalne o ludzkim obliczu, na co składają się mocne, żywotne więzi między człowiekiem a ziemią. Bo Ziemia daje nam owoce, ale ma też dla nas wartość: ziemia chroni nasze zdrowie, jest siostrą i matką, która nas leczy i uzdrawia.

Pierwsza eko-katechezą Papieża w USA był przejazd z lotniska małym fiatem zamiast potężnej limuzyny.. Potem było jeszcze mocniej: jego przemówienia w kongresie USA, na forum ONZ i na Światowym Spotkaniu Rodzin już uznano za historyczne. Były też rozwijaniem tez z encykliki Laudato si’ i projektu ekologii integralnej. U nas prezentujemy wybrane cytaty z owych wystąpień. Wymagają one szczegółowej analizy i debaty; jedne są kierowane do polityków, działaczy międzynarodowych i liderów gospodarczo-społecznych, inne do katolików i naszych hierarchów. Wszystkie wołają o zaangażowanie na rzecz troski o świat jako nasz wspólny, jedyny dom.