• Karuzela e learning2
  • slajd szkola liderow 2019
  • slajd smog
  • slajd sarny
  • slajd rolnictwo spol
  • Zapraszamy Cię do udziału w kursie internetowym ekologii integralnej Szkoły liderów ekologii integralnej REFA!
  • Chcesz współtworzyć ruch chrześcijan zaangażowanych w kwestie ekologiczne? Widzisz konieczność działania w swoim środowisku i potrzebujesz inspiracji?
  • Dwa słowa są dziś słyszane głośniej niż inne, budzą mocniejsze emocje. Obydwa wzięte z angielskiego. Pierwsze oznacza najbardziej aktualny problem ekologiczny, drugie równie wielki problem z dziedziny moralności i komunikacji społecznej.
  • Słuchając kolejnych wypowiedzi dotyczących ochrony przyrody, zwykły obywatel często ma wrażenie, że, w toczącej się dyskusji, postrzegany jest jedynie jako element szkodzący przyrodzie. Używane słownictwo potęguje wrażenie oderwania interesów ludzkich i przyrodniczych, poprzez co część społeczeństwa z rezerwą przyjmuje apele o działania na rzecz środowiska. Odpowiedzią może być ekologia integralna.
  • Coraz więcej w nas zainteresowania skąd pochodzi żywność, którą wrzucamy do koszyka. Zwracamy uwagę na etykiety, pytamy o producenta, zastanawiamy się nad drogą, jaką nasze jedzenie przebyło. Jednym z modeli wytwarzania i dostarczania żywności ze znanego źródła jest Rolnictwo Wspierane przez Społeczność.

kosciol-ekologia-CCZaangażowanie w ochronę środowiska nie jest domeną partii zielonych, a przejawem chrześcijaństwa, mówił papież. Zachęcał, aby w otaczającym świecie przyrody, widzieć twórcze działanie Boga. Pracę Stwórcy nieustannie ożywiającego stworzenie. Franciszek wyjaśnia, że odpowiedzią na stworzenie jest nasza praca, aby "strzec je", unikając postawy "właścicieli stworzenia". Aby odnaleźć się w roli mądrych zarządców i gospodarzy. Następnie podkreślił, że zangażowanie w ekologię i ochronę środowiska jest naszą odpowiedzialnością. Przestrzegał przed byciem "chrześcijaninem, który nie troszczy się o świat stworzony".

Jak realizować rolnictwo bez szkodzenia środowisku? Co zrobić, żeby uprawianie ziemi było jej strzeżeniem? – pytał Papież Franciszek rolników i zachęcał, by odnaleźć na nowo miłość do ziemi jako «matki», by strzec ziemi, zawierając z nią przymierze, tak aby mogła być dalej, jak tego chce Bóg, źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej oraz by tworzyć rolnictwo socjalne o ludzkim obliczu, na co składają się mocne, żywotne więzi między człowiekiem a ziemią. Bo Ziemia daje nam owoce, ale ma też dla nas wartość: ziemia chroni nasze zdrowie, jest siostrą i matką, która nas leczy i uzdrawia.

Pierwsza eko-katechezą Papieża w USA był przejazd z lotniska małym fiatem zamiast potężnej limuzyny.. Potem było jeszcze mocniej: jego przemówienia w kongresie USA, na forum ONZ i na Światowym Spotkaniu Rodzin już uznano za historyczne. Były też rozwijaniem tez z encykliki Laudato si’ i projektu ekologii integralnej. U nas prezentujemy wybrane cytaty z owych wystąpień. Wymagają one szczegółowej analizy i debaty; jedne są kierowane do polityków, działaczy międzynarodowych i liderów gospodarczo-społecznych, inne do katolików i naszych hierarchów. Wszystkie wołają o zaangażowanie na rzecz troski o świat jako nasz wspólny, jedyny dom.

Papież Franciszek 1.01.2015 skierował do całego świata życzenia pokoju oraz specjalne orędzie, w którym  apeluje o przeciwstawianie się pokusom zachowań niegodnych naszego człowieczeństwa, w tym pladze wyzysku człowieka przez człowieka. Pokazuje zatem nowe formy niewolnictwa, ich przyczyny oraz konkretne środki zaradcze. A odpowiedzią na "globalne niewolnictwo" winno być budowanie "globalnej solidarności"; trzeba globalizować braterstwo, a nie niewolnictwo czy obojętność, bowiem zdaniem Franciszka jedną z głównych przyczyn niewolnictwa jest obojętność i powszechna bierność wobec tego zjawiska.

cc-kroki-cieniePapież Franciszek w mocnych słowach wypowiedział się o skutkach globalizacji. Obecny "system gospodarczy chce wszystko ujednolicić i podporządkować władzy pieniądza". Potrzebujemy nowych, "innowacyjnych" inicjatyw, w których pieniądz nie będzie najważniejszym kryterium. Obecnych problemów świata nie da się rozwiązać wyłącznie poprzez techniczne rozwiązania. Inicjatywa i wola zmiany pozostaje po naszej stronie, zdaje się mówić papież. Przypomina, że dzisiaj więcej się mówi o prawach niż o obowiązkach. Niewiele troszczymy się o tych, którzy są głodni. Zbyt mało uwagi przywiązujemy, jeśli chodzi ochronę naszej planety.