• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Biskupi latynoamerykańscy odpowiadając na wezwanie Papieża skierowane do nich w czerwcu 2013 r. w czasie Światowych Dni Młodzieży, aby jeszcze mocniej zaangażowali się w ochronę Amazonii, utworzyli w tym celu specjalny program. Nazywa się REPAM czyli Panamazońska Sieć Kościelna chroniącą ten olbrzymi ekosystem i jego mieszkańców przed zniszczeniem. Inicjatywa ta ma m.in. zapobiegać niszczeniu lasów tropikalnych, stanowiących „płuca Ziemi”, dzięki współpracy instytucji kościelnych, działających na miejscu misjonarzy oraz wspólnot lokalnych ze wsparciem instytucji międzynarodowych, jak Caritas Internationalis.

„Posłaniec św. Antoniego” w roku 2015 dostał nowe oblicze. To franciszkańskie pismo o nastawieniu ewangelizacyjno-społecznym proponuje różnorodną refleksję na aktualne tematy. Jest tam również dział „Po stronie Stworzenia”, gdzie o tematyce ekologicznej pisze o. Stanisław Jaromi. W styczniowym numerze się zwierza: Zawsze mnie zastanawiało czy ktoś przed Franciszkiem głosił kazania do ptaków? czy ktoś przed Antonim odważył się kazać do ryb? Jak jest jego odpowiedź? Jakie są odpowiedzi franciszkanów na inne kwestie i aktualne wyzwania?..
Zapraszamy do lektury!