• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Polacy potrzebują prawdziwej i mądrej edukacji ekologicznej, bo często temat ten bywa zawłaszczany przez ideologie – to jeden z wniosków konferencji Gratias Domine organizowanej przez Zespół Laudato si’ Episkopatu Polski, która odbyła się online 10.10.2022. W efekcie w katolickim tygodniku Niedziela (oraz na portalu magazynu) realizowany jest cykl tekstów nt. różnych aspektów ekologii, zdrowia, ekoetyki i zdrowego środowiska. Na początku postawiono pytanie: co zrobiliśmy ze światem powierzonym nam przez Boga? I w odpowiedzi czytaliśmy: za dużo betonu, za mało wody!  

Minął piękny jubileusz ks. prof. Macieja Ostrowskiego, honorowego członka REFA, twórcy sympozjum „Sacrum i przyroda”. Obchodził swoje 70 urodziny, 40 lat pracy naukowo-dydaktycznej, dziękując również za 45 lat kapłaństwa. Jubileusz uczciliśmy spotkaniem i konferencją w Krakowie z wręczeniem przygotowywanej Księgi okolicznościowej i zjazdem jego współpracowników, uczniów, przyjaciół i bliskich. Jubilat jest sekretarzem Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, turystą zaangażowanym w prowadzenie wycieczek, szkolenia przewodników wycieczkowych, ratownikiem GOPR i członkiem PTTK.

„Od Odry do Tybru i Amazonii – ekologia chrześcijańska lokalnie i globalnie” to tytuł konferencji organizowanej przez REFA i KAI w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 28.09.2022 r. z okazji Czasu dla Stworzenia, przed świętem św. Franciszka. Udział wzięli przedstawiciele głównych inicjatyw ekologicznych w Kościele w Polsce, a wprowadzenie w temat przygotował o. Stanisław Jaromi. Potrzeba współpracy świata polityki, gospodarki i ludzi Kościoła po to, by uratować ten fragment świata, za który w Polsce jesteśmy odpowiedzialni – mówił franciszkanin i wyjaśniał m.in.: kim są tzw. „zieloni chrześcijanie”.

Akcja była prezentowana na konferencji organizowanej przez REFA i KAI w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 28.09.2022 pt. „Od Odry do Tybru i Amazonii – ekologia chrześcijańska lokalnie i globalnie”. Udział w niej wzięli przedstawiciele głównych inicjatyw ekologicznych w Kościele w Polsce, a wprowadzenie w temat przygotował o. Stanisław Jaromi. O akcji mówił Ernest Rudnicki, dendrolog z Radomska. Szeroko prezentuje temat w wywiadzie dla KAI. Mówiąc o betonozie i utrzymaniu zabytkowych drzew, apeluje o troskę o przyrodę, w tym drzewa rosnące na cmentarzach i przykościelnych placach. 

Katastrofa na Odrze pokazała nam, jak kruche są rzeczne ekosystemy. I ile zła można wyrządzić sobie nawzajem i całej przyrodzie. Skala zniszczeń jest wielka, przygnębienie proporcjonalne, ale może w zalewie złych wiadomości poszukajmy jakiejś nadziei. Jako REFA byliśmy w kilku miejscach nad Odrą w Czechach i w Polsce z modlitwą o nawrócenie ekologiczne. Prosiliśmy też Pana Stworzenia o opiekę nad rzeką, zagrożonymi polskimi ekosystemami, o błogosławieństwo dla ekologów, przyrodników i aktywistów oraz o siły do naprawy życia i postępowania dla wszystkich Polaków. Oto fotorelacja.