• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • cop karuzela
 • cytat
 • encyklika karuzela
 • Boska ziemia
 • encyklika
 • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
 • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
 • Ekologia encykliki Fratelli tutti
 • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
 • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

Choć trwa wielka konferencja klimatyczna (COP18) tematyka ekologiczna w polskich mediach w ostatnim czasie pojawiała się głównie w kontekście GMO. Jeden z publicystów przy okazji sarkastycznie zauważył: „Kto by pomyślał, że możliwe jest porozumienie ponad podziałami bezbożnej Dody z Radiem Maryja, PiS z Ruchem Palikota i SLD. Czy uwierzycie, że jest ono dziełem szatana czyli GMO?” Rzeczywiście coraz trudniej jest nam odnaleźć się w tych dziwnych akcjach czy sojuszach. Bo temat jest poważny i każda z decyzji ma dalekosiężne konsekwencje. Tym bardziej, że jak mówi dr Anita Ganowicz-Bączyk, etyk środowiskowy z Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, ocena stosowania GMO w rolnictwie jest negatywna i to zarówno na płaszczyźnie ludzkiej, ekologicznej czy polityczno-ekonomicznej.

„Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna – nowa forma ochrony przyrody” to tytuł warsztatów jakie w wyższym seminarium duchownym franciszkanów w Krakowie przeprowadziła Magdalena Szymańska. Warsztatom towarzyszyła prezentacja pakietu edukacyjnego przygotowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Zajęcia odbyły się 20.11.2012 r. w ramach wykładów z ekologii prowadzonych przez o. dr Stanisława Jaromi. Oto relacja jednego z uczestników zajęć - br. Marcina. Na początku mowa była o historii powstania projektu Natura 2000. Dyrektywy Unii Europejskiej (UE) mające na celu ochronę przyrody Starego Świata nakazywały krajom członkowskim zbadanie wpływu człowieka ekosystemy oraz wyznaczenie obszarów wymagających ochrony.  

Mija kolejna rocznica śmierci prof. Janusza Janeckiego (1937-2008) przyrodnika, działacza na rzecz ochrony przyrody, architekta krajobrazu, profesora SGGW i KUL, wieloletniego prezesa LOP. Przez blisko 45 lat pracy zawodowej działał na rzecz ochrony przyrody w Polsce i rozwoju architektury krajobrazu. Byl autorem licznych artykułów naukowych i ok. 100 dokumentacji obszarów chronionych. Usilnie zabiegał o powołanie Turnickiego Parku Narodowego. Przypominamy kilka jego myśli o polskiej przyrodzie i zaangażowaniu w jej ochronę…

W wyższym seminarium duchownym franciszkanów w Krakowie już po raz piąty ma miejsce cykl zajęć z ekologii prowadzony przez o. dr Stanisława Jaromi. Wykładom prezentującym niezbędną wiedzę teoretyczną towarzyszą zajęcia warsztatowe.

Oto relacja z 5-godzinnych warsztatów w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, jakie odbyły się 7 listopada 2012 r., dla 12-osobowej grupy Braci. Tekst jest kompilacją złożoną z wypowiedzi uczestników zajęć..

 

Święta Kateri Tekakwitha - indiańska patronka ekologówPośród świętych kanonizowanych w dniu misyjnym (21.10) przez Benedykta XVI, jest pierwsza indiańska święta, Kateri Tekakwitha. Nazywana „Lilią Mohawków” uznawana jest za patronkę sierot, uchodźców, emigrantów, ludzi wyśmiewanych ze względu na wiarę i.. ekologów oraz wszystkich zaangażowanych w ochronę przyrody.